Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z V posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

06.10.2016

Dnia 06.10.2016 r. odbyło się V posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Jarosław Kaźmierczak

Przedmiotem posiedzenia było:

 1. Zgodnie z punktem 5 protokołu z III Posiedzenia Zarządu SRS, po weryfikacji przesłanych dokumentów, pozytywnie zaopiniowano przyznanie certyfikatu indywidualnego dla 1 lekarza /Uchwała I/5/2016.
 2. Omówiono i zaakceptowano propozycję sesji z zakresu elektroterapii, przygotowaną przez prof. M. Sterlińskiego, na XXIII Konferencję Szkoleniową i XIX Międzynarodową Konferencję Wspólną Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology SENiT 2017.
 3. Poparto rozszerzenie Komitetu Naukowego Konferencji SRS PTK POLSTIM 2017 o osobę prof. M. Trusz-Gluzy, dra Janusza Romanka oraz dra Jerzego Kuźniara.
  W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:
  • Prof. dr hab. Andrzej Przybylski
  • Dr med. Janusz Romanek
  • Lek. Marcin Chlebuś
  • Lek. Piotr Szafarz
  • Dr med. Marcin Kostkiewicz
  • Lek. Paweł Woźniak
  • Lek. Sławomir Tłuczek 
 1. Zgodnie z zapytaniem Konsultanta mazowieckiego ds. kardiologii dotyczącym określenia wskazań do implantacji rozrusznika MICRA, przedyskutowano propozycję przygotowaną przez prof. A. Przybylskiego, ustalono dodatkowe punkty i w tej formie stanowisko zostanie przesłane do wszystkich członków Zarządu SRS PTK celem głosowania.        
 2. Jednogłośnie przyjęto przygotowane listy rekomendacyjne dla lekarzy, którzy zdali egzamin z EHRA.
 3. Jednogłośnie zatwierdzono przyznanie patronatu SRS PTK Konferencji:
  • „Postępy w arytmologii i elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków, organizowanej przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniach 14-15.10.2016.
  • „Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2016, IX Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne – II Śląska Konferencja Szkoleniowa Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych. Kurs z elektrokardiologii (ECHO i EKG) dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii, organizowanej przez Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Oddział Elektrokardiologii  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniach 16-18.11.2016
  • „W Dobrym Rytmie” organizowanej przez firmę Medtronic w dniach 4-5.11.2016  
 1. Podjęto decyzję o kontynuowaniu projektu „Szkoła Elektroterapii” realizowanego
  z firmą St Jude Medical. Dalsze szkolenia mają odbywać się w:
  • Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie
  • 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
  • Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Zaakceptowano również propozycję podjęcia współpracy w ramach „Szkoły Elektroterapii” z firmą Boston oraz Biosense&Webster.

 1. Ustalono, że zostanie wystosowane pismo do Podsekretarza Stanu K. Łandy z propozycją spotkania dotyczące nowych procedur w elektroterapii.
 2. Członkowie Zarządy SRS zapoznali się z ofertami przedstawionymi przez firmy PR dotyczącymi podpisania współpracy w zakresie promocji Sekcji:
  • Vision Group
  • Primum Public Relations
  • Eleven Zett Production

Po wysłuchaniu i rozmowie z przedstawicielami wszystkich firm, poproszono o dostarczenie Zarządowi pomocniczych danych dotyczących kosztów współpracy i propozycji nawiązania kontaktów z konkretnymi mediami.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami dostarczonymi przez firmy PR Zarząd,
w wyniku głosowania mailowego, podjął decyzję o wyborze Firmy Primum Public Relations.

 

 

Protokołowała: Zofia Urbanik