Dla Pacjenta

Wyzwania w zakresie elektrofizjologii i i elektroterapii pediatrycznej

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska o specyfice dziedziny kardiologii dziecięcej oraz wyzwaniach w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii pediatrycznej