Dla Pacjenta

Zaburzenia rytmu serca – arytmie groźne dla zdrowia i życia

Arytmia to zaburzenie pracy serca polegające na jej przyśpieszeniu, zwolnieniu lub nieregularności. Zdarza się, że arytmia jest niegroźnym problemem, jednak nierzadko zaburzenia rytmu serca są związane z poważnymi konsekwencjami – nawet zagrażającymi życiu. Arytmia spowodowana jest najczęściej chorobą niedokrwienną serca, chorobą zastawek serca, nadciśnieniem tętniczym, zwyrodnieniem serca, wadami wrodzonymi, zaburzeniami poziomu elektrolitów we krwi lub przedawkowaniem leków. Groźna arytmia powstaje także na podłożu genetycznym.

Arytmia serca może być napadowa (pojawiająca się okresowo) lub długotrwała (utrzymująca się przez długi czas). Ryzyko wystąpienia arytmii zwiększa się wraz z wiekiem. Jest ono wielokrotnie większe u osób z tzw. czynnikami ryzyka, do których zalicza się: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu i występowanie chorób serca u członków rodziny.

Zaburzenia rytmu serca mogą być odczuwane przez chorych w różny sposób. Najczęściej arytmia serca powoduje tzw. kołatania serca. Przez pacjentów określane są one jako uczucie szybkiego bądź niemiarowego bicia serca. Często chorzy skarżą się też na zwolnione lub „mocne” bicie serca. Z kolei tzw. skurcze dodatkowe często objawiają się uczuciem „przeskakiwania” w klatce piersiowej, bądź „zatrzymywania się” serca na chwilę. Arytmia serca może spowodować osłabienie, duszność, ból w klatce piersiowej, uczucie gorąca, może też obudzić ze snu. Groźna arytmia serca (bardzo szybka lub bardzo wolna) może być przyczyną zasłabnięć prowadzących do utraty przytomności. Może to doprowadzić do groźnego upadku, potłuczenia lub złamania, a także do zatrzymania pracy serca i w konsekwencji – do śmierci.

U niektórych osób z zaburzeniami rytmu serca leczenie farmakologiczne jest niewystarczające i istnieje konieczność wszczepienia urządzenia kardiologicznego: kardiowertera-defibrylatora w przypadku wystąpienia lub zagrożenia groźnymi arytmiami komorowymi takimi jak częstoskurcz komorowy czy migotanie komór i stymulatora serca w przypadku zbyt wolnej akcji serca. Urządzenia nie tylko chronią pacjenta przed groźnymi skutkami nagłych napadów arytmii ale także znacznie poprawiają jakość życia pacjentów. Czasem sposobem leczenia arytmii może też być ablacja polegająca na wypaleniu bądź wymrożeniu fragmentu tkanki serca będącej źródłem arytmii.

Według szacunków ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polsce jest blisko 250 000 pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi.