Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Sprawozdanie z IV posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

30.01.2014

Protokół z IV posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

Dnia 30 stycznia 2014r. godz.11.00 w Warszawie w Siedzibe PTK ul. Stawki 3a odbyło się IV posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzeniu stawiło się 8/9 członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Maciej Sterliński, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski i dr hab. Ewa Lewicka.
Zebranie Zarządu SRS PTK połączone było z zebraniem Komitetu Naukowego XXV Konferencji SRS Polstim 2014, w skład którego wchodzą oprócz członków zarządu: prof. M.Trusz-Gluza, prof. A. Lubiński, prof. Łukasz Szumowski, dr Artur Baszko.
Na zebraniu byli obecni prof. M.Trusz-Gluza i prof. A. Lubiński.

Podczas posiedzenia:

W części uroczystej wręczono Pani Dr Stopczyk, żonie profesora M. Stopczyka jeden egzemplarz medalu Jego imienia i z Jego wizerunkiem jako pamiątkę.

W części roboczej:

 1. Podjęto uchwałę o przekazaniu 30% zysku z Polstimu 2013 na rzecz Organizatora (Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu). Było 7 głosów za i 1 wstrzymujący się.
 1. Dyskutowano i przyjęto ostateczny kształt regulaminu przyznawania patronatu i logo SRS konferencjom organizowanym poza SRS. Projekt przedstawiła E. Lewicka. Ustalono, że w konferencji muszą  aktywnie uczestniczyć (wykład, prowadzenie sesji, panelu) co najmniej 3 osoby z listy wykładowców SRS (umieszczonej na stronie sekcji), w tym co najmniej 2 muszą przedstawić wykład. Dodano punkt o opłacie w wysokości 500 zł brutto za przyznanie patronatu i logo SRS.
 1. Stan zgłaszania wniosków o certyfikat indywidualny przedstawił P. Mitkowski. Wpłynęły kolejne wnioski. Przegłosowano przyznanie odpowiednich certyfikatów, kolegom którzy spełnili określone regulaminem warunki.  
 1. Podjęto uchwałę o przedłużeniu zatrudnienia na umowę zlecenie sekretarki do spraw certyfikatów. Wynagrodzenie 500 zł netto miesięcznie. Było 8 głosów za, 0 przeciw i  0 wstrzymujących się.
 1. Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu SRS PTK połączone z II zebraniem Komitetu Naukowego Polstim 2014 odbędzie się 2 lub 3 kwietnia 2014r. w Mielnie w czasie Warsztatów Resynchronizacyjnych.  
 1. Dyskutowano nad projektem stypendium naukowego (grant) SRS, opracowanym przez  M. Sterlińskiego. Projekt z poprawkami prześle członkom Zarządu SRS M.Sterliński. Ostateczny projekt poddany zostanie pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu SRS.

Zebranie Komitetu Naukowego XXV Konferencji SRS Polstim 2014:

 1. Przewodniczący KN O. Kowalski przedstawił propozycje sesji, które zgłosiły osoby indywidualne, sekcje PTK i firmy. Możliwości konferencji to 24 sesje dydaktyczne ( w tym 4 firmowe, sponsorów i 3 innych sekcji)
  Wpłynęło łącznie 41 propozycji. KN wyodrębnił z siebie 3 zespoły, które dokonały wyboru (nieraz przebudowy) sesji dydaktycznych (forma klasyczna, Fokus, Pro-Contra)
  Zespół I: OK, JK, AF – ablacje/AF – wybrano 5 sesji 1 rezerwową
  Zespół II: MTG, AL, MS, WM – Arytmie/AF - wybrano 5 sesji 1 rezerwową
  Zespół III: PM, EL, AP – PM/ICD/CRT/Powikłania -  wybrano 5 sesji 1 rezerwową
  Ilość sesji doniesień oryginalnych zostanie ustalona po zakończeniu recenzji abstraktów.
  Przewodniczący KN O. Kowalski prześle członkom KN uporządkowany wstępny program konferencji.
 1.  A. Lubiński zaproponował zorganizowanie sesji „Ciekawe Przypadki” w ramach doniesień oryginalnych. Przewodniczący SRS zobowiązał się poinformować (mailingiem PTKCzłonkowie) i zachęcić członków SRS do zgłaszania takich prac przez system abstraktowy PTK
 2. Przeprowadzono dyskusję nad kształtem kursu/warsztatów w dniu 7.06.2014r.
  Tematyka części I: Elektrofizjologia i ablacje – transmisja zabiegów EPS, ablacja WPW i FLA – kierownictwo: A.Lubiński, J.Kaźmierczak
  Tematyka części II: CRT/Powikłania /TLE – transmisja zabiegów TLE i/lub CRT
  Kierownictwo: P.Mitkowski, A.Przybylski, A.Lubiński (lub osoba delegowana z kliniki)
  Tematyka części III: szkolenie z programowania PM/ICD/CRT – warsztaty z programatorami.
  Kierownictwo: W.Mojkowski, A.Lubiński (lub osoba delegowana z kliniki).
 1. Ustalono listę Recenzentów abstraktów.
 2. Ustalono wysokość opłaty rejestracyjnej konferencji Polstim 2014: do 30.04.2014r  - 100zł, od 01.05.2014r i w trakcie konferencji – 150zł. Kursy/warsztaty nie są dodatkowo płatne.
 3. Zamknięcie zabrania.

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK        
Jarosław Kaźmierczak