Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Sprawozdanie z VIII posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

15.01.2015

i Komitetu Naukowego Konferencji SRS Polstim 2015

Warszawa, Siedziba PTK u. Stawki 3A

  15 stycznia 2015r.

 

Dnia 15.01.2015 o godzinie 10:30 w Warszawie w siedzibie PTK, odbyło się VIII posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015 i spotkanie Komitetu Naukowego Konferencji SRS Polstim 2015. Na posiedzeniu stawiło się 8/9 członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Maciej Sterliński, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Ewa Lewicka, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski (nieobecny usprawiedliwiony dr Radosław Kiedrowicz) oraz zaproszeni goście – członkowie KN  Konferencji SRS Polstim 2015: prof. Grzegorz Raczak, prof. Maria Trusz-Gluza, prof. Łukasz Szumowski i dr Jacek Bednarek.

Podczas posiedzenia:

  1. Jarosław Kaźmierczak i Oskar Kowalski omówili założenia programu i organizacji  -  XXVI Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2015 – Gdańsk – Filharmonia. Potrzymano poprzednie ustalenia: formuła 2 dni konferencji 1 dzień kursu, bez zabiegów transmitowanych „na żywo”.
  2. W trzech zespołach (1.Elektrofizjologia i ablacje, 2. Stymulacja serca, 3. ICD, CRT, powikłania) wybrano i zmodyfikowano sesje dydaktyczne.
  3. Zaplanowano 4 sesje firmowe – „złotych sponsorów”: Biotronik, Boston-Scientific, Medtronic, ST. Jude Medical.
  4. Ustalono, że 30 maja 2015r. (sobota) odbędą się warsztaty/kursy: 1. Podstawy elektrofizjologii „kolorowej i trójwymiarowej” – odpowiedzialni: Artur Baszko, Artur Fuglewicz, Tomasz Królak; 2. Wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca: kwalifikacja, techniki zabiegowe, opieka specjalistyczna- odpowiedzialni: Maciej Sterliński, Maciej Kempa, Włodzimierz Mojkowski; 3. Powikłania elektroterapii serca - odpowiedzialni: Przemysław Mitkowski, Andrzej Przybylski.
  5. Ustalono zaproszenie i przyznanie sesji sekcjom PTK: Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemonitoringu, Chorób Serca u Kobiet, Pielęgniarek i Techników Medycznych (we współpracy z Education Center Medtronic Poland).
  6. Przedyskutowano ceremonię otwarcia konferencji - ustalono zaproszenie Gościa Honorowego (i wystąpienie o Patronat Honorowy) Prezydenta Lecha Wałęsę (propozycja prof. G.Raczaka i dr M.Kempy). Zaplanowano 4 wykłady: trzy historyczne o stymulacji serca (prof. Grażyna Świątecka), o ICD (prof. Maria Trusz-Gluza) i o ablacji (prof. Franciszek Walczak) oraz wykład Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii: „Elektroterapia Polska w 2014r.”
  7. Ustalono listę Recenzentów abstraktów.
  8. Ustalono internetową dyskusję nad abstraktami.
  9. Ustalono, iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w Gdańsku przed XXVI Konferencją Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2015 – 27 maja 2015r. godz. 18:30.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK        

Jarosław Kaźmierczak