Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z IX posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

27.05.2015

Dnia 27.05.2015 o godzinie 18:30 w Gdańsku, odbyło się IX posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzeniu stawiło się 7/9 członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Maciej Sterliński, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Ewa Lewicka, dr Włodzimierz Mojkowski (nieobecny usprawiedliwiony dr Artur Fuglewicz i Radosław Kiedrowicz) oraz zaproszony gość Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI Konferencji SRS Polstim 2015: prof. Grzegorz Raczak.

Podczas posiedzenia:

  1. Jarosław Kaźmierczak i Oskar Kowalski oraz Grzegorz Raczak omówili stan przygotowania XXVI Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2015 – Gdańsk – Filharmonia – wszystko przygotowane.
  2. Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami o certyfikat indywidualny, przyznając kolejne 16 certyfikatów (uchwała IX/1/2015).
  3. Prof. Raczak potwierdził przyjęcie zaproszenia przez  Prezydenta Lecha Wałęsę - Gościa Honorowego.
  4. Dyskutowano nad kandydaturą do medalu im. prof. M.Stopczyka – jednogłośnie opowiedziano się za kandydaturą prof. Franciszka Walczaka. W głosowaniu tajnym za było 7 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Podjęto stosowną uchwałę (IX/2/2015).
  5. W związku z Walnym Zgromadzeniem SRS i wyborami do władz sekcji zaproponowano kandydatów zarządu do funkcji:

a)     Przewodniczącego –Elekta SRS PTK: Maciej Sterliński;

b)    Członków Zarządu SRS PTK: Maciej Kempa, Andrzej Przybylski, Artur Fuglewicz, Radosław Kiedrowicz, Ewa Jędrzejczak-Patej (propozycja O.Kowalskiego na sekretarza);

c)     Członka Zarządu Głównego PTK – zgodnie z tradycją (ustępujący Przewodniczący): Jarosław Kaźmierczak;

d)    Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Błaszyk, Ewa Lewicka, Aleksandra Czepiel

e)     Na Członka Honorowego PTK: prof. Maria Trusz-Gluza.

6. Ustalono miejsce następnej XXVII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016

     – Katowice.

  1. Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się we Wrocławiu przed Kongresem PTK. 

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK        

Jarosław Kaźmierczak