Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z X posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

01.10.2015

Uczestnicy: Jarosław Kaźmierczak, Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Przemysław Mitkowski, Andrzej Przybylski, Włodzimierz Mojkowski i Ewa Lewicka (7 z 9 członków Zarządu)

W czasie zebrania:

  1. Jednogłośnie uchwalono przyznanie pełnomocnictwa do zawierania umów finansowych w imieniu Sekcji Rytmu Serca PTK dla Oskara Kowalskiego i Ewy Jędrzejczyk-Patej (uchwała X/1/2015).
  2. Jarosław Kaźmierczak zrzekł się swojego dotychczasowego pełnomocnictwa do zawierania umów finansowych w imieniu Sekcji Rytmu Serca PTK.
  3. Jednogłośnie uchwalono powołanie sekretariatu Sekcji Rytmu Serca PTK działającego przy każdym aktualnym Przewodniczącym Zarządu Sekcji, z wynagrodzeniem 1000 zł netto miesięcznie (Uchwała X/2/2015).
  4. Jednogłośnie uchwalono przekazanie 30% dochodu z konferencji POLSTIM 2015 na konto fundacji wskazanej przez organizatora, której działalność jest zgodna z celami statutowymi PTK (Uchwała X/3/2015).
  5. Jednogłośnie uchwalono, że w skład komitetu naukowego konferencji POLSTIM 2016 wchodzić będą: członkowie Zarządu Sekcji w kadencji 2015-2017 oraz Maria Trusz-Gluza, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Lewicka, Przemysław Mitkowski i Adam Sokal (Uchwała X/4/2015).
  6. Jednogłośnie ustalono, że konferencja POLSTIM 2017 będzie organizowana przez Klinikę Kardiologii UM w Rzeszowie (Andrzej Przybylski) (Uchwała X/5/2015).
  7. Jednogłośnie uchwalono przyznanie certyfikatów indywidualnych dla kolejnych 10 osób, które spełniły wymagane do tego kryteria (Uchwała X/6/2015).
  8. Powołano grupę roboczą ds. stworzenia polskiego rejestru zabiegów elektroterapii serca oraz ablacji w składzie: Przemysław Mitkowski, Ewa Lewicka i Adam Sokal.
  9. Wskazano na konieczność modyfikacji obecnych zasad przyznawania certyfikatów indywidualnych członkom Sekcji.
  10. Ustalono, że kolejne potkanie Zarządu Sekcji Rytmu Serca w kadencji 2015-2017 odbędzie się 23.10.2015 w Poznaniu.

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK        
Jarosław Kaźmierczak                                                                   Protokołowała: Ewa Lewicka