Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z I posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

17.11.2015

Dnia 17.11.2015 o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie PTK, odbyło się I posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

W posiedzeniu udział wzięło 7/9 członków Zarządu: Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Katarzyna Bieganowska, Łukasz Szumowski, Artur Fuglewicz, Maciej Kempa, Ewa Jędrzejczyk-Patej oraz zaproszeni goście – przedstawiciele grupy roboczej ds. rejestrów: Przemysław Mitkowski i Adam Sokal.

W czasie posiedzenia:

 1. Omówiono działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem rejestrów SRS PTK:

  a)     zaproponowano przygotowanie rejestrów: urządzeń wszczepialnych (kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących) oraz ablacji złożonych u pacjentów dorosłych

  b)    przedstawiono wnioski ze spotkania z potencjalnym administratorem rejestru urządzeń wszczepialnych (grupa robocza ds rejestrów: Przemysław Mitkowski, Adam Sokal)

  c)     zaproponowano następujący skład Rad Naukowych SRS obu rejestrów:

  • rejestru urządzeń wszczepialnych: Adam Sokal, Ewa Lewicka/ Maciej Kempa, Przemysław Mitkowski, Maciej Sterliński, Andrzej Przybylski
  • rejestru ablacji złożonych: Radosław Lenarczyk, Paweł Derejko, Artur Fuglewicz, Jarosław Kaźmierczak, Piotr Kułakowski

  d)    ustalono terminarz prac nad rejestrami – Rady Naukowe są zobowiązane do przygotowania szczegółów i przedstawienia ich Zarządowi SRS do końca roku 2015.     

 1. Omówiono możliwości stworzenia rejestru zabiegów elektroterapii u dzieci
  i młodzieży (< 18 r.ż.) – Katarzyna Bieganowska i zaproponowano skład Rady Naukowej SRS proponowanego rejestru (Katarzyna Bieganowska, Waldemar Bobkowski, Oskar Kowalski, Łukasz Szumowski).
 2. Omówiono zagadnienia dotyczące modyfikacji zasad przyznawania Certyfikatów Indywidualnych SRS PTK – Przemysław Mitkowski. Jednogłośnie uchwalono zaproponowane zmiany (Uchwała I/1/2015).
 3. Jednogłośnie uchwalono przyznanie Certyfikatów Indywidualnych dla kolejnych 4 osób, które spełniły wymagane do tego kryteria (Uchwała I/2/2015).
 4. Przedstawiono zaawansowanie prac nad przygotowaniem dokumentu dotyczącego stanowiska SRS PTK dotyczącego S-ICD.
 5. Jednogłośnie powołano Artura Fuglewicza na Skarbnika SRS PTK (Uchwała I/3/2015).
 6. Dyskutowano nad możliwością przygotowania programów zdrowotnych pod patronatem SRS PTK (zaproponowano wstępnie program pt. „Sprawdź puls – uratuj przed udarem”).
 7. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK w kadencji 2015-2017 w składzie rozszerzonym o członków Komitetu Naukowego Konferencji Polstim 2016 odbędzie się 19.01.2016 r. w Warszawie.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Oskar Kowalski   Ewa Jędrzejczyk-Patej