Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z II posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

19.01.2016

Dnia 19.01.2016r. o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie PTK, odbyło się II posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

Na posiedzeniu stawiło się 8/9 członków Zarządu: Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Katarzyna Bieganowska, Jarosław Kaźmierczak, Łukasz Szumowski, Artur Fuglewicz, Maciej Kempa, Ewa Jędrzejczyk-Patej oraz zaproszeni goście – członkowie Komitetu Naukowego Konferencji Polstim 2016: Katarzyna Mizia-Stec, Przemysław Mitkowski i Adam Sokal.

W czasie posiedzenia:

 1. Omówiono działania związane z przygotowaniem XXVII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016 - Wisła.
 2. W trzech zespołach :
  A. Elektrofizjologia i ablacje,
  B. Stymulacja serca,
  C. Varia wybrano
  i zmodyfikowano sesje dydaktyczne.
 3. Zaplanowano sesje firmowe – „złotych sponsorów.
 4. Ustalono, że 21 maja 2016r. (sobota) odbędą się warsztaty w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii.
 5. Przedyskutowano ceremonię otwarcia konferencji - ustalono zaproszenie Gościa Honorowego Williama T Abrahama.
 6. Ustalono internetową dyskusję nad abstraktami.
 7. Jednogłośnie uchwalono przyznanie Certyfikatów Indywidualnych dla kolejnych osób, które spełniły wymagane do tego kryteria (Uchwała II/1/2016).
 8. Przedstawiono zaawansowanie prac nad przygotowaniem rejestrów urządzeń wszczepialnych (kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących), ablacji złożonych u pacjentów dorosłych oraz zabiegów elektroterapii u dziecii młodzieży. 
 9. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK w kadencji 2015-2017 odbędzie się w Wiśle podczas XXVII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Oskar Kowalski   Ewa Jędrzejczyk-Patej