Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z III posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

20.05.2016

Dnia 20.05.2016 r. w trakcie XXVII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016 w Wiśle, odbyło się III posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu: Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Katarzyna Bieganowska, Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Przybylski, Łukasz Szumowski, Artur Fuglewicz, Maciej Kempa, Ewa Jędrzejczyk-Patej oraz członek Komitetu Naukowego Konferencji Polstim 2016: Przemysław Mitkowski.

W czasie posiedzenia:

 1. Omówiono działania związane z trwającą XXVII Konferencją Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016 – Wisła.
 2. Zatwierdzono przegłosowane uprzednio drogą internetową uchwały dotyczące:
  a) stworzenia dokumentu pod nazwą: Karta Kontroli Pacjenta z Urządzeniem Wszczepialnym (oddzielnie dla stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz układów resynchronizujących),
  b) stworzenia Akredytacji SRS PTK,
  c) powstania Szkoły Elektrofizjologii
  d) przygotowania wspólnego stanowiska o nazwie: Opinia SRS PTK oraz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego na temat wykonywania badań rezonansu magnetycznego u chorych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca.
 1. Jednogłośnie przegłosowano przyznanie Medalu honorowego im. Mariusza Stopczyka SRS PTK w roku 2017 (Uchwała III/1/2016).
 2. Jednogłośnie przegłosowano, że nagrodą dla autorów najlepszych prac w Sesjach Abstraktowych Młodych Badaczy o Nagrodę Przewodniczących SRS PTK, tj. dla Kingi Zawady-Rapacz oraz Łukasza Grzywacza będzie opłata zjazdowa na wybraną konferencję (ESC 2017 lub Europace 2017) (Uchwała III/2/2016).
 3. Jednogłośnie uchwalono przyznanie dziewięciu Certyfikatów Indywidualnych dla osób, spełniających wymagane kryteria (Uchwała III/3/2016), a decyzja w sprawie przyznania dwóch kolejnych Certyfikatów zostanie podjęta po weryfikacji danych.
 1. Przedstawiono zaawansowanie prac nad przygotowaniem rejestrów urządzeń wszczepialnych (kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących), ablacji złożonych u pacjentów dorosłych oraz zabiegów elektroterapii u dzieci
  i młodzieży.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK               Sekretarz Zarządu SRS PTK

                 Oskar Kowalski                                                  Ewa Jędrzejczyk-Patej