Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z VI posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

13.01.2017

Dnia 13.01.2017 o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie PTK, odbyło się VI posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

W posiedzeniu uczestniczyło 6/9 członków Zarządu: Jarosław Kaźmierczak, Maciej Sterliński, Andrzej Przybylski, Artur Fuglewicz, Maciej Kempa, Ewa Jędrzejczyk-Patej oraz zaproszeni goście – członkowie Komitetu Naukowego Konferencji Polstim 2017: Maria Trusz-Gluza, Rafał Baranowski, Jerzy Kuźniar i Janusz Romanek.

W czasie posiedzenia:

 1. Omówiono działania związane z przygotowaniem XXVIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017 – 25-27 maja w Rzeszowie:
 • Przeanalizowano i zmodyfikowano nadesłane projekty sesji dydaktycznych w trzech zespołach tematycznych: 
  A. Elektrofizjologia i ablacje
  B. Stymulacja serca
  C. Varia

 • Podjęto decyzję o organizacji sesji firmowych „złotych sponsorów Konferencji”
 • Ustalono termin warsztatów/kursów na 27 maja 2017 r. (sobota)
 • Omówiono ceremonię otwarcia konferencji.

 1. Jednogłośnie uchwalono przyznanie Certyfikatów Indywidualnych dla kolejnych 18  osób, które spełniły wymagane do tego kryteria (Uchwała VI/1/2017), decyzja w sprawie przyznania jednego Certyfikatu zostanie podjęta po weryfikacji danych.
 2. Jednogłośnie przegłosowano przyznanie Medalu honorowego im. Mariusza Stopczyka SRS PTK w roku 2017 (Uchwała VI/2/2017).
 3. Jednogłośnie przegłosowano przyznanie patronatu Sekcji Rytmu Serca PTK Konferencji Arythmix 2017 – Warszawa (Uchwała VI/3/2017)..
 4. Jednogłośnie przegłosowano udzielenie pełnomocnictwa na reprezentowanie w sprawach organizacyjnych i finansowych SRS  w ramach Konferencji POLSTIM 2017 dodatkowo dla prof. A. Przybylskiego (Uchwała VI/4/2017).
 5. Jednogłośnie podjęto decyzję o zgłoszeniu prof. A. Przybylskiego jako oficjalnego kandydata Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK w wyborach na Przewodniczącego – Elekta (Uchwała VI/5/2017).
 6. Przedstawiono stan prac firmy Firmy Primum Public Relations.

 

Przewodniczący-Elekt Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Maciej Sterliński
  Ewa Jędrzejczyk-Patej