Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Protokół z VII posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2015-2017

25.05.2017

Dnia 25.05.2017r. o godzinie 13:00 w Rzeszowie w trakcie XXVIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017, odbyło się VII posiedzenie Zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2015-2017.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu /9/9/: Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Katarzyna Bieganowska, Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Przybylski, Łukasz Szumowski, Artur Fuglewicz, Maciej Kempa, Ewa Jędrzejczyk-Patej.

W czasie posiedzenia:

 1. Omówiono działania związane z trwającą XXVIII Konferencją Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017 – Rzeszów.
 2. Zatwierdzono przegłosowane uprzednio drogą internetową uchwały dotyczące:
  1. przyznania patronatu SRS PTK Workshop – elektrofizjologia i ablacja serca bez tajemnic organizowanym w dniu 8 IV 2017 roku w Poznaniu przez Prof.
   K Błaszyka (Uchwała VII/1/2017),
  2. sponsorowania nagrody dla studentów – uczestników XXXI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku, za zajęcie I miejsc
   w 2 sesjach, w postaci udziału w Konferencji POLSTIM 2018 (zakwaterowanie, opłata zjazdowa) (Uchwała VII/2/2017).
 3. Jednogłośnie przegłosowano, że nagrodą za pierwsze miejsca dla pierwszych autorów najlepszych prac w 2 Sesjach Abstraktowych Młodych Badaczy o Nagrodę Przewodniczących SRS PTK oraz dla zwycięzców (I, II miejsce ex aequo) Mistrzostw Świata EKG podczas XXVIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017 –
  Rzeszów będzie pokrycie kosztu opłaty zjazdowej oraz zakwaterowania na Konferencji POLSTIM 2018 (Uchwała VII/3/2017).
  Ponadto ustalono przyznanie, oprócz 2 pierwszych miejs, 3 wyróżnień dla autorów najlepszych prac w Sesjach Abstraktowych Młodych Badaczy o Nagrodę Przewodniczących SRS PTK
 4. Jednogłośnie uchwalono przyznanie dziewiętnastu Certyfikatów Indywidualnych dla osób, które spełniły wymagane do tego kryteria (Uchwała VII/4/2017), w tym jednego Certyfikatu zweryfikowanego z poprzedniego głosowania Zarządu.
 5. Jednogłośnie przegłosowano, że w przypadku Certyfikatów Indywidualnych przyznanych w 2016 r. wg wcześniejszych zasad na krótszy okres (tj.
  „z wyłączeniem”), z datą ważności 31.12.2016, obowiązywać będą aktualne kryteria uzyskania certyfikatów (Uchwała VII/5/2017).
 6. Jednogłośnie przegłosowano, że o kwalifikacji uczestników Szkoły Elektrofizjologii decyduje Zarząd SRS PTK (Uchwała VII/6/2017).
 7. Jednogłośnie przegłosowano, że kolejna konferencja POLSTIM 2018 odbędzie się
  w Kołobrzegu (Uchwała VII/7/2017).
 8. Jednogłośnie przegłosowano stworzenie zespołu ekspertów w zakresie urządzeń do modulacji kurczliwości serca (ang. cardiac contractility modulation – CCM) oraz skład zespołu (O. Kowalski, D. Jagielski, P. Ptaszyński, M. Kempa, T. Żera) (Uchwała VII/8/2017).
 9. Podjęto decyzję o kontynuacji współpracy medialnej z firmą PRIMUM do czasu wyłonienia nowego partnera SRS PTK w tym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Oskar Kowalski   Ewa Jędrzejczyk-Patej