Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdanie

Sprawozdanie z II posiedzenia Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015

08.11.2013

Dnia 08.11.2013 o godzinie 09.00 w Jachrance, podczas IV konferencji „W Dobrym Rytmie”, odbyło się II posiedzenie zarządu Sekcji Rytmu Serca (SRS) PTK kadencji 2013-2015. Na posiedzenie stawiło się 8/9  członków zarządu: prof. Jarosław Kaźmierczak, dr hab. Oskar Kowalski, dr hab. Przemysław Mitkowski, dr hab. Andrzej Przybylski, dr hab. Maciej Sterliński, dr Artur Fuglewicz, dr Włodzimierz Mojkowski, dr Radosław Kiedrowicz i zaproszony gość prof. Andrzej Lubiński.

Podczas posiedzenia:

 1. Ustalono, iż kolejne zebranie odbędzie się 13.12.2013 o godz.13.00 po zakończeniu konferencji „Nagły Zgon Sercowy” w Łasku.
 2. Ustalono, iż głosowanie nad złożonymi do tej pory wnioskami o przyznanie  certyfikatów indywidualnych odbędzie się na kolejnym spotkaniu zarządu. Przyznany certyfikat zostanie  przesłany pocztą, a dyplom wręczony podczas konferencji POLSTIM.
 3. Ustalono, iż odnowienie certyfikatu indywidualnego elektroterapii (elektrostymulacji i elektrofizjologii) na poziomie eksperckim będzie wiązało się z wykonaniem ilości zabiegów przewidzianych dla operatora elektroterapii.
 4. Ustalono, iż certyfikacja pracowni elektroterapii będzie obejmować osobno pracownie elektrostymulacji, elektrofizjologii i leczenia powikłań elektroterapii.
 5. Przeprowadzono dyskusję nad kształtem konferencji POLSTIM 2014 ustalając, iż
  • podczas konferencji odbędą się łącznie 24 sesje naukowe (4x3 sesje symultaniczne dziennie, w odrębnych salach, przez 2 dni)
  • sesje abstraktowe wyłącznie w postaci ustnej prezentacji odbywać się będą w 2 niezależnych od sesji naukowych salach
  • planowane jest 5 sesji firm sponsorujących konferencję (produkujących nowe leki doustne leki antykoagulacyjne oraz urządzenia do elektrostymulacji/elektrofizjologii) z koniecznością zgłoszenia programu sesji przez ww. firmy do końca grudnia 2013
  • podczas sesji otwarcia zostaną nagrodzone najlepsze zgłoszone prace abstraktowe, zostaną wręczone certyfikaty indywidualne SRS i medale SRS (jeśli zostaną wcześniej przyznane)
  • ustalono konieczność zaproszenia kilku zagranicznych wykładowców w tym m.in. obecnego prezesa i skarbnika EHRA oraz szefa komitetu naukowego EUROPACE 2015
  • kurs, który odbędzie się w ostatnim dniu konferencji będzie miał charakter warsztatów praktycznych, obejmujących tematykę:
   • usuwanie elektrod
   • EKG u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi; ustalono, iż poprowadzenie kursu zostanie poproszony doc. Rafał Baranowski
   • ablacja zaburzeń rytmu (AF,VT)
 6. Przeprowadzono dyskusję na temat certyfikacji pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji.
  • Certyfikacja pracowni elektrostymulacji

  Ustalony trójstopniowy poziom referencyjności. Ustalono warunki uzyskania certyfikatu dla pracowni:

  - I stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy operatorów elektrostymulacji. Konieczne jest wykonanie co najmniej 100 implantacji stymulatorów rocznie. Konieczne jest prowadzenie ambulatoryjnych kontroli wczepionych urządzeń producentów dostępnych na rynku polskim.

  - II stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy operatorów elektrostymulacji. Konieczne jest wykonanie co najmniej 150 implantacji urządzeń, w tym 40 ICD rocznie. Konieczne jest prowadzenie ambulatoryjnych kontroli wczepionych urządzeń producentów dostępnych na rynku polskim. W miejscu lokalizacji pracowni elektrostymulacji musi znajdować się ośrodek elektrofizjologii co najmniej poziomu I.

  - III stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy, w tym co najmniej 1 ekspert elektrostymulacji i 1 operator elektrostymulacji. Konieczne jest wykonanie co najmniej 250 implantacji urządzeń, w tym 80 ICD, 40 CRT P/D jako średnią z okresu 2 lat. Konieczne jest prowadzenie ambulatoryjnych kontroli wczepionych urządzeń producentów dostępnych na rynku polskim. W miejscu lokalizacji pracowni elektrostymulacji musi znajdować się ośrodek elektrofizjologii poziomu II.

  • Certyfikacja pracowni elektrofizjologii

  Wprowadzono następujące poprawki do projektu przygotowanego przez prof. Kaźmierczaka. Ustalono dwustopniowy poziom referencyjności. Ustalono warunki uzyskania certyfikatu dla pracowni:

  - I stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy operatorów elektrofizjologii. Konieczne jest wykonanie co najmniej 100 badań elektrofizjologicznych zakończonych ablacją. W miejscu lokalizacji pracowni elektrofizjologii musi znajdować się ośrodek elektrostymulacji co najmniej poziomu I, lekarz przeszkolony w leczeniu tamponady worka osierdziowego i odmy opłucnowej oraz możliwość szybkiego transportu do ośrodka kardiochirurgicznego/torakochirurgicznego w razie wystąpienia powikłań zabiegu.

  - II stopnia- Personel musi stanowić co najmniej 2 lekarzy, w tym co najmniej 1 ekspert elektrofizjologii i 1 operator elektrofizjologii. Konieczne jest wykonanie co najmniej 200 badań elektrofizjologicznych zakończonych ablacją, w tym 70 ablacji podłoża AF i/lub ablacji VT innego niż idiopatyczne i/lub ablacji u dzieci i/lub ablacji u osób z wrodzonymi wadami serca jako średnią z okresu 2 lat. W miejscu lokalizacji pracowni elektrofizjologii musi znajdować się ośrodek elektrostymulacji co najmniej poziomu III, lekarz przeszkolony w leczeniu tamponady worka osierdziowego i odmy opłucnowej oraz zaplecze kardiochirurgiczne. Wymagane jest tez posiadanie TEE i/lub ICE oraz aparatu do mierzenia ACT.

  Ustalono, iż dla ośrodków nowo otwierających się nie będzie wydawany certyfikat tymczasowy. Ustalono, iż szczegółowy projekt certyfikacji zostanie opracowany w grupach i przedstawiony na następnym posiedzeniu zarządu:

  • grupa ds. elektrofizjologii: J. Kaźmierczak
  • grupa ds. elektroterapii/powikłań elektrostymulacji: P. Mitkowski, A. Przybylski

    

 7. Ustalono zasady przyznawania logo SRS PTK oraz obejmowania patronatem SRS warsztatów i konferencji elektroterpii/elektrofizjologii. Jeśli SRS nie jest organizatorem warsztatów/konferencji przyznanie patronatu jest odpłatne (500zł) i następuje po  akceptacji zarządu, po zapoznaniu się  przez zarząd SRS z programem warsztatów/konferencji.

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK   Sekretarz Zarządu SRS PTK
Jarosław Kaźmierczak
  Radosław Kiedrowicz