Strona główna > Certyfikaty

Certyfikaty

WNIOSEK
o przyznanie certfikatu indywidualnego PTK w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz dołączenie odpowiednich załączników.

FORMULARZ
DANE KANDYDATA
WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE (właściwe zaznaczyć X)
ZAŁĄCZNIKI