Strona główna > Aktualności > Prof. Andrzej Kutarski odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

Prof. Andrzej Kutarski odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

19.12.2019

W czwartek 19 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył naszych Kolegów Kardiologów Orderem Odrodzenia Polski.

Za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczeni zostali:

  • prof. Zbigniew Chmielak (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),
  • prof. Marcin Demkow (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),
  • prof. Andrzej Kutarski (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu),
  • prof. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie).

Miło nam przedstawić sylwetkę Naszego Kolegi ze Środowiska Zaburzeń Rytmu, Pana Profesora Andrzeja Kutarskiego, kardiologa i jednego z niekwestionowanych liderów w dziedzinie elektroterapii serca.

Prof. A. Kutarski to wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej w Lublinie oraz lekarz o niezłomnej pasji dydaktycznej, który wprowadził w Polsce wiele nowoczesnych metod z zakresu leczenia zabiegowego chorych z zaburzeniami rytmu serca, zwłaszcza w zakresie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. W 2015 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu stworzył referencyjne centrum leczenia powikłań dla pacjentów z całej Polski.

Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2007-2011, wieloletni członek Zarządu SRS PTK, przewodniczący Lubelskiego Oddziału PTK, członek Komisji Nagród PTK, przez wiele lat był inicjatorem, głównym organizatorem i kierownikiem naukowym kilkudziesięciu cyklicznych konferencji edukacyjnych dla młodych lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych, które przyczyniły się do znaczącego podniesienia poziomu elektroterapii w Polsce.

Prof. A. Kutarski działał w latach 1980-81 i 1985-88 w uczelnianym NSZZ Solidarność, a także społecznie w Lubelskim Oddziale Klubu Wysokogórskiego i Ratownictwa Wodnego (Klub Płetwonurków Ochotniczej Straży Pożarnej).

Wnioskodawcą o nadanie prof. Andrzejowi Kutarskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski był Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, który poparł inicjatywę Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK.

W zgodnej opinii polskiego środowiska kardiologicznego prof. A. Kutarski jest jednym z niekwestionowanych krajowych i międzynarodowych autorytetów w dziedzinie elektroterapii serca. Wieloletnia działalność społeczna, zwłaszcza w zakresie edukacji młodych pokoleń lekarzy, jest jednym z Jego największych dokonań, mających wpływ na poziom polskiej kardiologii – mówi dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mimo akademickiej emerytury, prof. A. Kutarski ma wciąż niespożyte siły, pozostaje aktywny zawodowo i społecznie, wykonując najtrudniejsze zabiegi i kształcąc wciąż nowe kadry. Pan Profesor jest inspiracją i nauczycielem dla nowych pokoleń lekarzy. Odznaczenie przyznane Panu Profesorowi A. Kutarskiemu to uznanie dla Jego dorobku i zasług oraz niezwykła satysfakcja dla całego naszego Środowiska – dodaje dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. Instytutu Kardiologii w Warszawie i przewodniczący SRS PTK w latach 2017-2019.

Order Odrodzenia Polski - Polonia Restituta - to ustanowione w 1921 roku przez Sejm Rzeczypospolitej, najwyższe po Orderze Orła Białego, odznaczenie państwowe, nadawane za wybitne osiągnięcia między innymi na polu oświaty, nauki i działalności społecznej.