Strona główna > Aktualności > Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący trybu i sposobu przeprowadzania kontroli Elektronicznych Urządzeń Wszczepialnych (CIED) w okresie epidemii COVID-19

Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący trybu i sposobu przeprowadzania kontroli Elektronicznych Urządzeń Wszczepialnych (CIED) w okresie epidemii COVID-19

25.03.2020

COVID-19 to choroba wywoływana przez wirusa RNA SARS-CoV2 należącego do grupy koronawirusów. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub bezpośrednią, jednak na obecnym etapie wiedzy nie można wykluczyć innych dróg zakażenia.

Ze względu na bardzo szybko rozprzestrzeniającą się epidemię Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia komunikat dotyczący przeprowadzania kontroli  elektronicznych urządzeń wszczepialnych (stymulatory, stymulatory resychronizujące CRT-P, wszczepialne kardiowertery defibrylatory ICD, wszczepialne kardiowertery defibrylatory resynchronizujące CRT-D) w okresie epidemii COVID-19 zarówno u pacjentów z populacji ogólnej, osób przebywających w kwarantannie oraz osób podejrzanych o, jak i potwierdzonym zakażeniem.

Podstawowym celem publikacji jest ograniczenie ryzyka przeniesienia infekcji na pacjentów zdrowych poprzez wzajemny kontakt pomiędzy pacjentami oraz ograniczenie ryzyka przeniesienia infekcji przez personel medyczny, jak i ochrona zespołów zajmujących się elektroterapią lub elektrofizjologią przed zakażeniem lub niepotrzebnym kontaktem z osobami chorymi na COVID-19, bądź będącymi w grupie ryzyka zachorowania. Stąd nacisk położony na wykonywanie kontroli z użyciem systemów telemedycznych oraz odroczenie jeżeli tylko możliwe planowych kontroli na okres po zakończeniu stanu epidemicznego.

Każdorazowo zaleca się przed planowaną kontrolą urządzenia wcześniejszy kontakt telefoniczny z pacjentem lub osobą sprawującą nad nim opiekę, w trakcie którego należy zebrać wywiad zarówno dotyczący występowania zdarzeń klinicznych (wysokoenergetyczne interwencje ICD, zasłabnięcia, utraty przytomności u pacjenta ze stymulatorem) jak i dotyczący niepokojących objawów związanych z lożą urządzenia (m.in. zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, ścieńczenie skóry), które mogą świadczyć o rozwijającej się infekcji lub zagrażającej perforacji. W razie wątpliwości zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej podejrzanych zmian w celu weryfikacji przez osobę wykonującą zdalną kontrolę. Ponadto w przypadku korzystania z systemów telemedycznych nadzoru urządzeń wszczepialnych które nie wykorzystują codziennych automatycznych transmisji należy ustalić datę i godzinę planowanej transmisji danych z implantowanego urządzenia, tak aby były one dostępne w czasie planowanej przez kontrolującego oceny urządzenia.

W przypadku zalecenia pacjentowi kontroli urządzenia w Poradni/Oddziale bezwzględnie wymagane jest w każdym przypadku zebranie wywiadu epidemiologicznego dotyczącego ryzyka infekcji SARS-CoV2 i ewentualnego podejrzenia zakażenia/zakażenia chorego, zgodnie ze standardami panującymi w danej jednostce i jego wyniki zarchiwizować w dokumentacji pacjenta oraz przekazać do jednostki w której planowana/zalecana jest wizyta/hospitalizacja pacjenta. Ponadto należy zebrać wywiad dotyczący ew. występujących infekcji zwłaszcza w obrębie dróg oddechowych.

W przypadku pacjentów podwyższonego ryzyka (pacjenci z objawami infekcji nie będący w kwarantannie i niepotwierdzoną infekcją SARS-CoV2) należy postępować jak w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV2.

Każdorazowo należy dokładnie uzgodnić z pacjentem i ośrodkiem termin wykonania kontroli oraz sposób transportu pacjenta do właściwej jednostki z zaznaczeniem, że ewentualny transport do ośrodka i z powrotem nie powinien odbywać się środkami transportu zbiorowego. Należy zalecić pacjentowi przyjazd dokładnie na planowaną godzinę i jeśli to możliwe stosowanie indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki) oraz tak zorganizować proces transportu, rejestracji i przyjmowania pacjenta, aby zminimalizować ilość osób zaangażowanych w bezpośredni kontakt z chorym.

Zapoznaj się:

Tryb i sposób przeprowadzania kontroli Elektronicznych Urządzeń Wszczepialnych (CIED) w okresie epidemii COVID-19