Strona główna > Aktualności > Aktualizacja Opinii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19

Aktualizacja Opinii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19

04.05.2020

W związku ze znaczącym ograniczeniem liczby wykonywanych zabiegów elektroterapii w nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, Grupa Robocza Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaktualizowała Opinię w zakresie zalecanego postępowania zabiegowego w przypadkach trzech grup pacjentów z zaburzeniami rytmu serca:

  • pacjentów planowych,
  • pacjentów pilnych,
  • pacjentów kierowanych do zabiegów ze wskazań życiowych.

Chociaż wiele zabiegów elektroterapii może być odroczonych bez uszczerbku dla zdrowia czy zagrożenia życia pacjentów, istnieją przypadki, kiedy kilkutygodniowe czy kilkumiesięczne odroczenie postępowania zabiegowego mogłoby rzutować na stan chorych. Wyodrębniliśmy więc dodatkową, pośrednią grupę pacjentów pomiędzy „pilnymi” a „planowymi” i doprecyzowaliśmy w tym zakresie Opinię naszej Sekcji – wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej Kempa, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pacjenci ze wskazań życiowych powinni być operowani bez względu na to, czy potwierdzono u nich rozpoznanie COVID-19, czy też nie.

W przypadku pacjentów pilnych nie powinno się odraczać zabiegów o tygodnie i miesiące - ta grupa chorych powinna mieć przeprowadzony zabieg w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni. Jak podkreślają eksperci, epidemia może potrwać jeszcze kilka miesięcy - taka zwłoka w podjęciu terapii byłaby potencjalnie groźna dla zdrowia i życia tej grupy pacjentów.

W przypadku pacjentów planowych można rozważać odroczenie zabiegów - oczywiście, o ile nie niesie to ryzyka uszczerbku na stanie ich zdrowia czy zagrożenia życia.

Zaktualizowana Opinia Grupy Roboczej SRS PTK jest dostępna na stronie Kardiologii Polskiej:

https://www.mp.pl/kardiologiapolska/sites/default/files/Kempa_Opinia_COVID_exp_PL_Supplementary.pdf