Strona główna > Aktualności > Elektrofizjolodzy online o arytmiach – zbliża się e-POLSTIM 2020

Elektrofizjolodzy online o arytmiach – zbliża się e-POLSTIM 2020

26.05.2020

Burza elektryczna, arytmie uwarunkowane genetycznie i powikłania zabiegów elektroterapii będą głównymi tematami e-POLSTIM 2020, internetowej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doroczne spotkanie naukowe kardiologów elektrofizjologów odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku, po raz pierwszy w formie serii interaktywnych webinariów.


Nowości naukowe i kliniczne

Czerwcowe spotkanie środowiska kardiologów elektrofizjologów jak co roku będzie poświęcone najnowszym doniesieniom w zakresie diagnostyki i terapii arytmii. Jak zastrzegają organizatorzy, wyzwania związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie wstrzymują aktywności edukacyjnej środowiska zaburzeń rytmu serca. Pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi niezmiennie wymagają stałej opieki, a możliwość podsumowania najnowszych doniesień oraz wymiany wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego przez klinicystów jest dla zapewniania chorym optymalnej opieki kluczowa. Ponieważ zaplanowane w tradycyjnej, stacjonarnej formule doroczne spotkanie naukowe Sekcji Rytmu Serca PTK z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne nie mogło odbyć się zgodnie z planem, zdecydowano o zmianie formuły na konferencję złożoną z serii interaktywnych webinariów.

W trakcie internetowej konferencji SRS PTK specjaliści w dziedzinie terapii zaburzeń rytmu serca jak co roku podsumują najnowsze zalecenia europejskie i ich znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. W programie e-POLSTIM 2020 wiele miejsca poświęcono nowym metodom zabiegowym, rozwojowi technologicznemu urządzeń wszczepialnych i zapobieganiu powikłaniom zabiegów elektroterapii.

Różne perspektywy

W dorocznym spotkaniu kardiologów elektrofizjologów tradycyjnie wezmą udział przedstawiciele różnych specjalizacji medycznych.

Interdyscyplinarne sesje tegorocznej edycji konferencji e-POLSTIM 2020 będą poświęcone między innymi burzy elektrycznej, arytmiom uwarunkowanym genetycznie, powikłaniom zabiegów elektroterapii oraz szeroko pojętej elektrofizjologii. Diagnostyka i terapia arytmii to złożona praca zespołowa, w której ogromną rolę odgrywa współpraca pomiędzy lekarzem, pacjentem, pielęgniarkami i technikami medycznymi. Tylko wzajemne zaufanie i dobra komunikacja pozwalają osiągać najlepsze efekty terapii. Cieszymy się, że na różne wyzwania związane z zaburzeniami rytmu serca będziemy mogli spojrzeć z różnych – i równie ważnych – perspektyw – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca PTK, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji e-POLSTIM 2020.

Wyjątkowa forma

Jak podkreślają organizatorzy Konferencji e-POLSTIM 2020, doroczne spotkanie naukowe kardiologów elektrofizjologów będzie wyjątkowe ze względu na formę, ale duch wydarzenia pozostanie w zgodzie z kilkudziesięcioletnią tradycją dorocznych spotkań środowiska lekarzy zajmujących się terapią zaburzeń rytmu serca.

W tym wyjątkowym, dotkniętym pandemią roku, odpowiadając na zgłaszane przez członków i sympatyków Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego niesłabnące zainteresowanie doroczną konferencją POLSTIM, Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Konferencji POLSTIM 2020 oraz Zarząd Sekcji Rytmu Serca zdecydowały o organizacji wydarzenia w formie serii webinariów. E-POLSTIM odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku i będzie prowadzony na podstronie witryny konferencji polstim2020.ptkardio.pl. Wierzymy, że pomimo wyjątkowej formuły, spotkanie naszego środowiska jak co roku okaże się wspaniałą okazją do cennej wymiany wiedzy i doświadczeń z codziennej praktyki – mówi dr hab. n. med. Adam Sokal z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji e-POLSTIM 2020.

 

Strona www konferencji e-POLSTIM 2020:

https://polstim2020.ptkardio.pl/#