Strona główna > Aktualności > Migotanie przedsionków z perspektywy pacjenta. Rusza badanie ankietowe EHRA

Migotanie przedsionków z perspektywy pacjenta. Rusza badanie ankietowe EHRA

16.11.2020

Europejska Asocjacja Rytmu Serca EHRA zainaugurowała wieloośrodkowe badanie ankietowe skierowane do pacjentów pn. „Życie z migotaniem przedsionków”.

Badanie pn. „Życie z migotaniem przedsionków” zostało zaprojektowane przez członków SIC Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca. Pomysłodawcą projektu badawczego jest prof. Radosław Lenarczyk z Kliniki Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM), który będzie je koordynował wraz z prof. Tatianą Potparą i prof. Sergem Bovedą – poprzednim i obecnym przewodniczącym Komitetu Inicjatyw Naukowych (SIC) Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca.

Celem projektu jest ocena wiedzy pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) na temat arytmii oraz źródeł, które były dla nich przydatne podczas zdobywania tej wiedzy. Istotnym celem ankiety jest również określenie stopnia zaangażowania pacjentów z migotaniem przedsionków w proces własnej diagnostyki i leczenia, a także określenie, czy arytmia i jej terapia stanowią dla chorych istotne obciążenie.

Wiedza uzyskana na podstawie wyników badania pozwoli poprawić opiekę nad pacjentami z migotaniem przedsionków poprzez zoptymalizowanie sposobów informowania chorych o arytmii, jej diagnostyce i terapii. Spodziewamy się, że badanie i jego wyniki przyczynią się do zwiększenia udziału i zaangażowania pacjentów w proces podejmowania decyzji o sposobie diagnozowania i leczenia migotania przedsionków. To zaś wpłynie na lepsze efekty terapii i lepszą jakość życia pacjentów z arytmią – wyjaśnia prof. Radosław Lenarczyk.

Wieloośrodkowe, wielonarodowe badanie jest skierowane do pacjentów z migotaniem przedsionków diagnozowanych i leczonych w ośrodkach szpitalnych i ambulatoryjnych, zlokalizowanych w krajach będących członkami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kwestionariusz ma formę zestawu pytań wielokrotnego wyboru i będzie wypełniany przez pacjentów z AF przy przyjęciu do szpitala, przez pacjentów już hospitalizowanych lub podczas wizyt ambulatoryjnych. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym.