Strona główna > Aktualności > Walne zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca PTK - 27.04.2021 r.

Walne zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca PTK - 27.04.2021 r.

24.04.2021

Zarząd Sekcji Rytmu Serca  PTK zwołuje na dzień 27.04.2021 roku na godz.18.00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca( „Zgromadzenie”) w I terminie.

W przypadku brak quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 27.04.2021, godz. 18.30

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarządu Głównego PTK z dnia 9 lutego 2021 r. przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdania: 3.1  Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2019-2021;  3.2 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2019 – 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2019 – 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2019 – 2021.
 6. Wybór Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Sekcji na okres kadencji 2021 – 2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023.
 7. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021–2023 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                            

W imieniu Zarządu Sekcji Rytmu Serca

Andrzej Przybylski

Przewodniczący Sekcji

 

Zapoznaj się: