Strona główna > Aktualności > Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” startuje 17 grudnia!

Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” startuje 17 grudnia!

02.12.2021

W dniach 17-18 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”. Tegoroczne spotkanie poświęcone elektroterapii i elektrofizjologii będzie realizowane w formie hybrydowej. Eksperci podyskutują o innowacyjnych technologiach lekowych i nielekowych stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca. Kontekstem do dyskusji będą najnowsze wytyczne naukowe oraz codzienna praktyka kliniczna kardiologów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów prowadzących pacjentów z arytmiami.

elektroterapia2021

Nowe przełomowe technologie

Ablacja bipolarna, kardioneuroablacja, mapowanie nieinwazyjne arytmii, mapowanie USG serca, najnowsze systemy elektroanatomiczne i sztuczna inteligencja w algorytmach urządzeń wszczepialnych to wybrane przykłady zagadnień z obszaru elektrofizjologii i elektroterapii, które zostaną omówione podczas dorocznej konferencji pt. „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”.

– Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odbywa się niezwykle dynamiczny rozwój technologii stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca. Właściwie każdego roku do praktyki klinicznej wdrażane są nowe rozwiązania z zakresu farmakoterapii, terapii zabiegowej i urządzeń wszczepialnych. Technologie zyskują nowe funkcje, mają udoskonalone parametry i formę. W trakcie naszego dorocznego spotkania dokonamy przeglądu najnowszych rozwiązań w odniesieniu do aktualnych wytycznych naukowych. Zaprezentowane zostaną pierwsze polskie doświadczenia z poszczególnymi rozwiązaniami. Jesteśmy przekonani, że wykładowcom i uczestnikom nie zabraknie tematów do ciekawych dyskusji – mówi prof. Zbigniew Kalarus, Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”.

Różnorodny rozwój naukowy

Ważną częścią tegorocznej konferencji poświęconej elektroterapii będą różnorodne formy rozwoju naukowego polskiej kardiologii.

W sesji pt. „Agencja Badań Medycznych dziś i jutro” eksperci podyskutują o kierunkach rozwoju kardiologii w Polsce. W kolejnych panelach specjaliści zaprezentują aktualny stan ogólnopolskich rejestrów prowadzonych w obszarach: migotania przedsionków, ekstrakcji elektrod i podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

W panelu poświęconym europejskiemu projektowi PROFID, dedykowanemu opracowaniu, weryfikacji i wprowadzeniu do praktyki klinicznej w krajach Unii Europejskiej doskonalszego, indywidualizowanego dla każdego pacjenta po zawale serca systemu kwalifikacji do implantacji automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), eksperci spróbują ocenić, czy wyniki prowadzonego badania zmienią aktualne wskazania do stosowania ICD u pacjentów po zawale serca.

Nowoczesna terapia holistyczna

Założenia odnośnie do interdyscyplinarnej i holistycznej terapii pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń kardiologicznych i współistniejących będą tematem przewodnim bloków poświęconych farmakoterapii i praktyce lekarza POZ.

Specjaliści medycyny rodzinnej wraz z kardiologami omówią najnowsze rozwiązania z zakresu farmakoterapii oraz ich zastosowanie w terapii pacjentów z uwzględnieniem schorzeń takich jak cukrzyca i depresja.

– W dobie pandemii COVID-19 obserwujemy zwiększenie liczby coraz bardziej zaawansowanych przypadków schorzeń kardiologicznych. Niestety, coraz częściej chorobom serca i naczyń towarzyszą także nowe przypadki i/ lub zaostrzenia chorób cywilizacyjnych. W czasie pandemii COVID-19 wielu pacjentów skarży się na zaburzenia nastroju, u wielu chorych rozwija się depresja. Podobnie jest z zaburzeniami metabolicznymi i cukrzycą. Izolacja w domu nie sprzyja przestrzeganiu zaleceń dotyczących aktywności fizycznej i optymalnej diety, a to czynniki kluczowe z punktu widzenia efektywności terapii prowadzonej u pacjentów z wieloma schorzeniami współistniejącymi. Podczas nadchodzącej Konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” wraz z ekspertami różnych dziedzin medycyny postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wspólnie możemy prowadzić naszych pacjentów, żeby leczenie dobierane pod kątem różnorodnych potrzeb było optymalne, bezpieczne i skuteczne. Podyskutujemy także o możliwościach nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków i niewydolności serca. Wiele miejsca poświęcimy dylematom związanym z realną możliwością zastosowania innowacyjnych terapii w leczeniu naszych chorych. Zapowiada się ważna dyskusja i twórcza burza mózgów – mówi dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Symulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Więcej informacji o konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”: https://nowosciwelektroterapii.pl/

 

Więcej informacji dla mediów:

Marta Sułkowska
Salus Public Relations
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl