Strona główna > Aktualności > Stymulatory dla pacjentów z Ukrainy

Stymulatory dla pacjentów z Ukrainy

28.03.2022

Szanowni Państwo,

w tych trudnych czasach wszyscy staramy się pomóc ogarniętej wojną Ukrainie. Do Zarządu SRS wpłynęła prośba prof. Andriy’a Yagensky’ego ze Szpitala w Łucku o wsparcie oddziału kariologicznego poprzez przekazanie kilku stymulatorów serca. Zarząd SRS jednogłośnie podjął uchwałę o udzieleniu pomocy. Sprawa wydawała się prosta, jednak wiele regulacji prawnych uniemożliwia prosty zakup takiego sprzętu.

Potrzebna była pomoc i zaangażowanie wielu osób. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Beacie Lewandowskiej i Pani Dyrektor Joannie Michałek z biura PTK za wskazówki i wsparcie. Dziękuję Pani Marcie Czyż-Taraszkiewicz, Prezes gdańskiej Fundacji z Pompą, która za przekazane z SRS środki zakupiła rozruszniki i przekazała je do Łucka. Bez Pani Marty całe przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane. Podziękowania także dla Pani Agnieszki Ptaszyńskiej z firmy Medtronic za szczególną życzliwość i zaangażowanie. Wreszcie dziękuję także prof. Tomaszowi Zdrojewskiemu i doc. Kamilowi Chwojnickiemu z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku za przekazanie prośby z Ukrainy i zorganizowanie transportu zakupionego sprzętu. Bez pomocy wszystkich tych Osób nie udałoby się pokonać przeszkód, na które natknęliśmy się w ostatnich dniach.

Mam nadzieję, że przekazane stymulatory serca pozwolą uratować choć kilku pacjentów w ogarniętej wojnie Ukrainie.

Maciej Kempa

Przewodniczący Zarządu SRS