Strona główna > Aktualności > Co nowego w opiece nad pacjentem kardiologicznym? Zapowiedź konferencji

Co nowego w opiece nad pacjentem kardiologicznym? Zapowiedź konferencji

14.11.2022

Nowości w farmakoterapii, elektroterapii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego będą stanowiły główne bloki tematyczne grupy konferencji pod wiodącym tytułem „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. Wybrane wykłady i warsztaty odbędą się w formule stacjonarnej, inne będą transmitowane poprzez dedykowaną platformę online. Na spotkanie naukowe poświęcone nowym technologiom lekowym i nielekowym stosowanym w opiece nad pacjentem ze schorzeniami serca i naczyń zaprasza prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

W dniach 16-17 grudnia odbędzie się cykl wydarzeń edukacyjnych skierowanych do środowiska medycznego, którego tematem przewodnim będą nowości w zakresie lekowych i nielekowych technologii oraz form opieki stosowanych u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Co nowego w elektroterapii?

Od 16 do 17 grudnia 2022 roku w Hotelu Wisła Premium w Wiśle w formule stacjonarnej odbędzie się Konferencja „Co nowego w elektroterapii?”, poświęcona zagadnieniom z zakresu diagnostyki i terapii arytmii.

– Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów, z jakim w codziennej praktyce klinicznej spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii jest tak dynamiczny, że opracowywane nowe technologie pozwalają nam coraz skuteczniej i efektywniej leczyć coraz liczniejszą grupę pacjentów – także tych chorych, dla których jeszcze zaledwie kilkanaście lat temu medycyna nie miała optymalnej propozycji terapeutycznej – mówi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Program i rejestracja: https://nowosciwelektroterapii.pl/

Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” uzyskała patronat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Co nowego w farmakoterapii?

Nowości i przełomy w farmakoterapii będą tematem przewodnim Konferencji „Co nowego w farmakoterapii?”, która odbędzie się w formule online w dniach 16-17 listopada.

Aktualna pozycja beta-adrenolityków w wytycznych naukowych, kryteria refundacji flozyn, warunki optymalnej farmakoterapii nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych to przykładowe tematy z agendy grudniowej konferencji.

Program i rejestracja: https://nowosciwfarmakoterapii.pl/

Nowości w praktyce lekarza POZ

„Nowe polskie stanowisko dotyczące rozpoznawania i postępowania w zespole metabolicznym 2022” – od panelu dyskusyjnego o tym tytule rozpocznie się Konferencja „Co nowego w praktyce lekarza POZ?”, która odbędzie się w formule stacjonarnej w Hotelu Gołębiewski w Wiśle w sobotę 17 grudnia 2022. Inne aktualne tematy, które zostaną poruszone podczas stacjonarnego spotkania naukowego lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalizacji to między innymi: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, migotanie przedsionków, zaburzenia lipidowe, depresja, prewencja udaru mózgu oraz wskazania do zabiegów elektroterapii. 

Program i rejestracja: https://nowosciwpoz.pl/

Zimowa kardiologiczna szkoła ratowników medycznych

Postępowanie u pacjentów z zawałem serca, burzą elektryczną i innymi zaburzeniami rytmu serca oraz z niewydolnością serca będą jednymi z przewodnich tematów „Zimowej kardiologicznej szkoły ratowników medycznych”, która odbędzie się w formule stacjonarnej w Hotelu Gołębiewski w Wiśle w dniach 16-17 grudnia 2022 r. Punkt odniesienia do dyskusji o aktualnych wyzwaniach z zakresu ratownictwa medycznego będą stanowić: aktualny stan wiedzy w kardiologii i ratownictwie medycznym, obowiązujące przepisy prawa i codzienna praktyka ratownicza.

Program wydarzenia: https://szkolaratownikow.faktymedyczne.pl/

– Możliwość omówienia i przedyskutowania najnowszej wiedzy naukowej oraz nowinek technologicznych stosowanych w diagnostyce i terapii pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń z najwybitniejszymi ekspertami z Polski i zza granicy stanowi cenną i nieodłączną część dorocznych spotkań naukowych w Wiśle. Wraz z Zespołem serdecznie zapraszam do udziału i cieszę się na spotkanie – mówi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus.

Kontakt z Organizatorem:

https://nowosciwelektroterapii.pl/#contact

 

Więcej informacji dla mediów:
Marta Sułkowska
Salus Public Relations
tel. +48 516 164 858
e-mail: ms@saluspr.pl