Strona główna > Aktualności > Możliwość dofinansowania udziału w POLSTIMIE 2018

Możliwość dofinansowania udziału w POLSTIMIE 2018

28.03.2018

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK odbędzie się za niespełna dwa miesiące. Komitet Naukowy Konferencji, pod kierownictwem prof. A. Przybylskiego dołożył starań i wysiłków, aby program tegorocznego POLSTIM-u był cenną propozycją dydaktyczną dla Naszego Środowiska, służąc w efekcie jak najlepszemu leczeniu naszych Pacjentów.

Chcemy, aby nasze spotkanie we Wrocławiu zgromadziło możliwie najwięcej przedstawicieli Naszego Środowiska; szczególnie liczymy na udział najmłodszych Adeptów leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przedstawicieli wszystkich profesji medycznych. W związku z tym Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK w porozumieniu z biurem ZG PTK podjął decyzję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018.

O dofinansowanie ubiegać mogą się w szczególności:

  1. Studenci i emeryci.
  2. Rezydenci, zwłaszcza szkolący się w ramach wolontariatu.
  3. Pielęgniarki i technicy medyczni.
  4. Młodzi badacze < 35 r.ż, nie spełniający powyższych kryteriów, ale mający przyjętą do prezentacji pracę oryginalną/opis przypadku (uwaga: z tego tytułu przysługuje jedno dofinansowanie na jedną pracę – pierwszy lub prezentujący autor).

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest:

  1. Członkostwo w PTK i niezaleganie w składkach członkowskich w myśl przepisów PTK (nie dotyczy studentów i emerytów); preferowana jest przynależność do SRS, SPiTM, Klubu 30.
  2. Uczestnictwo w każdym dniu konferencji (jako potwierdzenie – podpisanie listy obecności pierwszego i ostatniego dnia Konferencji oraz daty na rachunkach/fakturach/biletach).
  3. Zgłoszenie ubiegania się o dofinansowanie przed rozpoczęciem Konferencji na adres mailowy: polstim@casusMEDICAL.pl

Dofinansowanie będzie wynosić ok. 300 złotych; kwota ta może ulec zmianie w wyniku ilości podań i końcowego bilansu konferencji. Refundacja dotyczy kosztów przejazdu i zakwaterowania i będzie realizowana po zakończeniu i rozliczeniu konferencji, na podstawie załączonych oryginalnych rachunków, faktur i biletów. Uwaga: dofinansowanie nie może dotyczyć kosztów opłaty rejestracyjnej.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do uczestnictwa w Konferencji POLSTIM 2018.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Maciej Sterliński, przewodniczący SRS PTK