Strona główna > Aktualności > Dofinansowanie udziału w konferencji POLSTIM 2018

Dofinansowanie udziału w konferencji POLSTIM 2018

23.04.2018

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

W związku z licznymi zapytaniami, podjęto decyzję o rozszerzeniu możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018.

O dofinansowanie ubiegać mogą się również m.in:pielęgniarki, fizjoterapeuci i technicy medyczni, spełniający warunki podane w poprzedniej informacji nt. dofinansowania, ale nie jest wymagana od Nich przynależność do PTK. W Państwa podaniu zalecane byłoby podanie swojego miejsca pracy i danych członka PTK – najlepiej osoby w zależności służbowej, która może rekomendować Kandydata.

Podania takie rozpatrywane będą w drugiej kolejności, po rozpatrzeniu kandydatur osób, spełniających kryteria podane w pierwszej informacji o możliwości dofinansowania.

Przypominamy:

Dofinansowanie będzie wynosić ok. 300 złotych; kwota ta może ulec zmianie w wyniku ilości podań i końcowego bilansu konferencji. Refundacja dotyczy kosztów przejazdu i zakwaterowania i będzie realizowana po zakończeniu i rozliczeniu konferencji, na podstawie załączonych oryginalnych rachunków, faktur i biletów.

Zgłoszenie ubiegania się o dofinansowanie należy przesłać przed rozpoczęciem Konferencji na adres mailowy: polstim@casusMEDICAL.pl

Uwaga: dofinansowanie nie może dotyczyć kosztów opłaty rejestracyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do uczestnictwa w Konferencji POLSTIM 2018.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Maciej Sterliński, przewodniczący SRS PTK