Strona główna > Certyfikaty

Przyznanie certfikatu indywidualnego PTK w zakresie elektroterapii i elektrofizjologi

 

Uwaga od 15 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyznawania certyfikatów

 

ZASADY PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW INDYWIDUALNYCH SEKCJI RYTMU SERCA PTK

INSTRUKCJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem SRS oraz z Panią Magdaleną Kucharską (magdalena.kucharska@skpp.edu.pl)