Strona główna > Aktualności

Aktualności

Pierwszy w Polsce (i drugi na świecie) zabieg TLE oparty na wykorzystaniu wibracji
09.04.2024

W piątek 5.04.2024 r. zespół Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ogromnym wsparciu zespołu Klinik Intensywnej Terapii oraz Kardiochirurgii Ośrodka zastosował po raz pierwszy w Polsce (i drugi na świecie) nowy system usuwania elektrod oparty na wykorzystaniu wibracji.  Zamiast oddzielać zrosty w sposób mechaniczny, wprowadza się elektrodę w stan wibracji, który oddziela ją od zrostów i umożliwia jej usunięcie. Jest to absolutnie nowa koncepcja wykonywania zabiegów usunięcia elektrod (ang. transvenous lead extraction, TLE), która jest przedmiotem badań klinicznych.

Konkurs na wybór ośrodka, który podejmie się organizacji Konferencji "Polstim 2025"
18.03.2024

Zarząd Asocjacji Rytmu Serca ogłasza Konkurs na wybór ośrodka, który podejmie się organizacji Konferencji "Polstim 2025".

Stała stymulacja serca – przegląd metod i perspektywy rozwoju
16.02.2024

 „Z całą pewnością można powiedzieć, że stała stymulacja serca ma ugruntowane miejsce w zakresie elektroterapii kardiologicznej – do dziś nie wynaleziono alternatywnej metody leczenia objawowej bradykardii. Poszczególne procedury dobierane są do indywidualnych potrzeb pacjentów. Bywa, że wzajemnie się uzupełniają”. Jakie są ich zalety, co wymaga doskonalenia i jak ma szansę rozwijać się stała stymulacja serca, pytamy dr n. med. Lidię Chmielewską-Michalak z Pracowni Elektroterapii Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Niewydolność serca: przewidzieć - i zmienić! - przeznaczenie
02.01.2024

Bardzo trudno o generalizowanie przebiegu niewydolności serca (NS) i rokowania w tej jednostce chorobowej. Wiemy, że medycyna dysponuje dziś wieloma metodami efektywnego leczenia NS, począwszy od edukacji społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin, poprzez nowoczesną, optymalną farmakoterapię, aż po leczenie inwazyjne (zarówno procedury kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, elektroterapii, elektrofizjologii, jak i transplantologii). Publikowane dane wskazują, że optymalne i kompleksowe leczenie niewydolności serca poprawia rokowanie chorych w zakresie komfortu życia, zaostrzeń choroby oraz czasu przeżycia. Na ile realne są dziś możliwości przewidywania i zapobiegania zaostrzeniom niewydolności serca, oceniają dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej i dr hab. n. med. Michał Mazurek ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Mapowanie serca 2023: witamy w kosmosie!
19.12.2023

Pracownia w trakcie zabiegu ablacji arytmii z wykorzystaniem systemów elektroanatomicznych przypomina sterówkę statku kosmicznego, w której wszystkie dane z wielu monitorów mają ogromne znacznie. Dzięki mapom potencjałowym można określić strefy zwłóknienia, zawału, dodatkowych dróg przewodzenia. Specjalne mapy aktywacyjne i propagacyjne pozwalają zwizualizować przebieg arytmii i sekwencję fali aktywującej skurcz serca. Dzięki nim zabieg ablacji staje się możliwy, precyzyjny, krótszy i skuteczniejszy – mówi dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Układy pozażylne – idea, zastosowanie, wskazania
15.12.2023

Implantowane pozażylne układy do elektroterapii kardiologicznej mają kilka kluczowych zalet: niskie ryzyko infekcji układu, stosunkowo dużą trwałość elektrod i stosunkowo prosty sposób implantacji z akceptowalnym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. Jaka jest idea kardiowerterów-defibrylatorów typu non-transvenous, jakie są ograniczenia poszczególnych technologii z tej grupy i co o ich zastosowaniu mówią aktualne wytyczne, pytamy dr. hab. n. med. Macieja Kempę, kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, poprzedniego Przewodniczącego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zapraszamy na POLSTIM 2024!
30.09.2023

Uprzejmie informujemy, że Konferencja POLSTIM 2024 odbędzie się w dniach 23-25 maja 2024 roku w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy do rezerwacji terminów w Państwa kalendarzach.

Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność w kadencji 2023-2025
29.09.2023

Podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działalność w kadencji 2023-2025 zainaugurował nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SRS PTK). Przewodnictwo nad liczącą 1028 członków sekcją objął dr hab. n. med. Adam Sokal z Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W skład nowego zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK weszło dziewięcioro kardiologów z wiodących ośrodków elektrofizjologii i elektroterapii w Polsce.

Arytmie na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023
19.09.2023

Co nowego w wytycznych naukowych dotyczących diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca? Czy jesteśmy świadkami przełomu w rozpoznaniu i leczeniu „starej” arytmii – migotania przedsionków? O jakich nowościach w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii warto wiedzieć? O tych i innych zagadnieniach z obszaru zaburzeń rytmu serca podyskutują eksperci podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-30 września 2023 roku.

Krajowa Sieć Kardiologiczna w praktyce – perspektywa ośrodka
11.08.2023

Szybszy dostęp do ośrodka referencyjnego, lepsza koordynacja opieki i większa dostępność procedur wysokospecjalistycznych to główne zalety programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej z punktu widzenia pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń. Jak Sieć funkcjonuje z perspektywy ośrodka włączonego do tego programu pilotażowego i na co powinni zwracać uwagę lekarze włączający do niego swoich pacjentów, wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Ordynator II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, regionalny koordynator Krajowej Sieci Kardiologicznej w województwie pomorskim.

Omdlenia – jak uchwycić nieuchwytne zjawisko?
14.07.2023

Omdlenie może być objawem wielu różnych nieprawidłowości lub chorób, często będących na styku kardiologii i neurologii. Najpełniejszą diagnozę umożliwia zarejestrowanie EKG w czasie spontanicznego epizodu, co często bywa trudne. Implantowane rejestratory EKG są niezwykle skuteczne w rejestrowaniu takich zdarzeń. Jakie jest miejsce tej technologii w praktyce klinicznej, wyjaśnia dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

CIED i powikłania infekcyjne – lepiej zapobiegać niż leczyć
05.07.2023

Nie znam elektrofizjologa, który zapytany, czy lubi wykonywać zabiegi przezżylnego usuwania elektrod (TLE), odpowiedziałby twierdząco. Nie znam pacjenta, który po przeczytaniu opisu zabiegu i możliwych powikłań związanych z TLE nie przestraszyłby się tej procedury. Są to zabiegi wymagające technicznie, obarczone wyższym ryzykiem niż implantacje kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych (CIED). Z tego powodu powinniśmy dążyć do tego, aby ograniczyć liczbę pacjentów wymagających tego rodzaju zabiegów – między innymi poprzez skuteczną prewencję powikłań infekcyjnych po zabiegach dotyczących CIED – uważa dr n. med. Grzegorz Sławiński z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W poszukiwaniu migotania przedsionków
26.06.2023

Migotanie przedsionków może być leczone efektywnie – pod warunkiem, że przede wszystkim jest wykryte. Według wyników badania NOMED-AF szacowany odsetek osób powyżej 65. roku życia z nierozpoznanym migotaniem przedsionków wynosi w Polsce 4,1%. O aktualnych zaleceniach dotyczących aktywnego poszukiwania migotania przedsionków oraz systemowych możliwościach realizacji rekomendacji w tym zakresie mówi dr hab. Adam Sokal z Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

EHRA 2023: doskonalenie procedur i weryfikacja nowości
20.06.2023

W leczeniu arytmii nadal dominuje leczenie zabiegowe. Niezmiennie trwa poszukiwanie coraz bardziej skutecznych i bezpiecznych metod ablacji. W elektroterapii na topie jest stymulacja układu bodźcoprzewodzącego. Tematy, które zdominowały tegoroczny Kongres EHRA, pokazują, w jakim kierunku podąża szeroko pojęta arytmologia i stymulacja serca – zwraca uwagę dr n. med. Marcin Witkowski z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Rusza #kardiowyzwanie – akcja prozdrowotna organizowana przez kardiologów i pacjentów (dla każdego!)
12.05.2023

Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego kardiolodzy elektrofizjolodzy z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy ze specjalistami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz członkowie Stowarzyszenia ICDefibrylatorzy zainaugurowali wspólnie akcję prozdrowotną #kardiowyzwanie. Cel: skutecznie zmotywować pacjentów kardiologicznych, ich bliskich i przyjaciół (w tym także osoby zdrowe) do aktywnego stylu życia. Narzędzie do osiągnięcia celu: edukacja zdrowotna poprzez dawanie przykładu własną postawą. Zadanie do wykonania: pokonać 7,5 tysiąca kroków dziennie. Pierwsze efekty? Zadziwiające!

POLSTIM 2023 – uwaga: serce pod napięciem!
04.05.2023

„Plusy dodatnie i plusy ujemne” najnowszych wytycznych oraz zaleceń, najnowsze doniesienia z Kongresu EHRA 2023 a także interaktywne sesje dotyczące codziennej praktyki klinicznej w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad pediatrycznymi oraz dorosłymi pacjentami z arytmiami – to główne obszary merytoryczne konferencji POLSTIM 2023. Doroczne spotkanie naukowe specjalistów elektrofizjologii i elektroterapii zrzeszonych w Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Przyjmujesz leki? Sprawdź, dlaczego ich listę warto mieć zawsze przy sobie!
14.03.2023

Lista stale przyjmowanych leków i suplementów diety z adnotacją o ewentualnych uczuleniach i kontaktem do osoby, którą należy powiadomić w razie potrzeby, pomaga lepiej dbać o zdrowie i może uratować życie. Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa proponuje pacjentom gotowy formularz i zachęca: warto go wypełnić, wydrukować, sfotografować i mieć zawsze przy sobie – w formie papierowej i cyfrowej. To może uratować zdrowie, a nawet życie!

I Warsztaty stymulacji fizjologicznej
06.03.2023

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na I Warsztaty z zakresu stymulacji fizjologicznej, które odbędą się podczas Konferencji POLSTIM 2023 w piątek 2 czerwca w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.

Już wkrótce POLSTIM 2023!
06.03.2023

POLSTIM 2023 już za 8 miesięcy (2-4 czerwca 2023 r.), czas więc przygotowywać się do tego najważniejszego wydarzenia dla naszego środowiska elektrofizjologów, elektrokardiologów, lekarzy naukowców i praktyków, ale także techników i pielęgniarek.

Sól w diecie pacjentów z niewydolnością serca - dwa kluczowe zalecenia
27.02.2023

Sód to pierwiastek potrzebny w organizmie człowieka. Zarówno jego nadmiar, jak i niedobór może być groźny dla zdrowia - także dla pacjentów z niewydolnością serca. W tej grupie chorych wszelkie zaburzenia poziomu pierwiastków we krwi mogą mieć jednak znacząco bardziej niebezpieczne konsekwencje dla stanu zdrowia i rokowań niż dla osób z populacji ogólnej. Ograniczać sól w diecie z pewnością warto, ale obsesyjne „tropienie” sodu w każdym daniu i produkcie może być równie szkodliwe, co dosalanie, dlatego warto zachować zdrowy rozsądek – mówi dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej, z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalistka Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

VII FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2023
20.02.2023

w imieniu Kierownictwa Naukowego: Pana Prof. Jarosława D. Kasprzaka, Pana Prof. Przemysława Mitkowskiego, Pana Prof. Marcina Grabowskiego oraz własnym serdecznie zapraszamy na VII FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2023, które odbędzie się w formule stacjonarnej w sobotę 11 marca 2023 roku w ramach XXIX Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej.

Impulsy na wagę życia - 60 lat elektroterapii w Polsce
09.01.2023

Od pierwszych stymulatorów - dużych układów z elektrodami w kształcie guzików naszywanych na serce, nieprzerwanie wysyłających impulsy elektryczne, do nowoczesnych niewielkich układów dostosowujących stymulację do bieżących potrzeb pacjenta, w tym innowacyjnych układów podskórnych i bezelektrodowych – na przestrzeni kilkudziesięciu lat elektroterapia w Polsce rozwinęła się dynamicznie.

60 lat temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy w Polsce stymulator serca.

Współczesne układy wszczepialne implantowane pacjentom z różnymi rodzajami arytmii pozwalają zaoferować chorym opcję terapii niedostępną jeszcze kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu.

Psychoterapia cennym wsparciem dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
09.01.2023

Zaburzeniom rytmu serca mogą towarzyszyć różne emocje związane z arytmiami: uczucie lęku, niepokoju, wyczerpania. Warto wiedzieć, skąd się te emocje biorą i jak sobie z nimi radzić. Od tego zależy jakość życia pacjenta – zwraca uwagę psycholog kliniczny Anna Mierzyńska i wyjaśnia, kiedy warto rozważyć rozszerzenie prowadzonej terapii kardiologicznej o konsultację z psychologiem lub psychiatrą.

Patronaty Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023
09.01.2023

W kadencji 2021-2023 Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK, zgodnie z „Zasadami przyznawania Patronatu Sekcji Rytmu Serca PTK”[1], w wyniku głosowań Członków Zarządu, zdecydował o przyznaniu patronatu SRS PTK następującym wydarzeniom i inicjatywom.

Telemedycyna w kardiologii dziecięcej – efektywna i wielopoziomowa
09.01.2023

Oceny różnych aspektów opieki telemedycznej dokonuje się najczęściej w odniesieniu do dorosłych pacjentów, tymczasem telemedycyna ma istotne zastosowanie także wśród najmłodszych grup chorych. W obszarze kardiologii dziecięcej jej najistotniejsze obszary zastosowań to: kontrola stanu pacjenta i urządzeń wszczepialnych, diagnostyka, edukacja oraz konsultacje pomiędzy opiekującymi się młodym pacjentem specjalistami – mówi dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej, specjalistka Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

7 pytań o ablację podłoża arytmii
08.01.2023

Ablacja podłoża arytmii to najskuteczniejsza metoda leczenia wielu rodzajów zaburzeń rytmu serca. Na czym polega ten zabieg, jak się do niego przygotować i co warto wiedzieć, żeby zabiegowe leczenie arytmii było możliwie najbardziej skuteczne? Na pytania członków Fundacji „Serce dla Arytmii” odpowiadają kardiolodzy elektrofizjolodzy, specjaliści Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr hab. n. med. Michał Orczykowski z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Alfabet arytmii, czyli zaburzenia rytmu serca w telegraficznym skrócie
05.01.2023

Czym właściwie jest arytmia? A burza elektryczna? Częstoskurcz komorowy, defibrylacja? Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia „Alfabet arytmii” – podręczny słowniczek najważniejszych pojęć z zakresu zaburzeń rytmu serca. Warto je poznać!

Rusza „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”
04.01.2023

W styczniu 2023 roku Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zainaugurowała „Miesiąc świadomości zaburzeń rytmu serca”. Kampania świadomościowa dotycząca: profilaktyki, diagnostyki i terapii arytmii jest skierowana do ogółu społeczeństwa i pacjentów kardiologicznych. Kardiolodzy elektrofizjolodzy będą uczyć, jak zadbać o zdrowy rytm serca, zapobiegać groźnym powikłaniom arytmii, takim jak udar niedokrwienny mózgu i żyć dłużej oraz lepiej – także ze zdiagnozowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Działania edukacyjno-medialne SRS 2022
02.01.2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem z działań edukacyjno-medialnych SRS, prowadzonych w 2022 roku.

Rejestrator arytmii – główny śledczy ds. niewyjaśnionych omdleń
28.11.2022

Niewielkie wszczepialne urządzenie rejestruje zapis EKG pacjenta nawet przez kilka lat lub do czasu aż rejestracja zapisu nie jest już potrzebna. Ponieważ to certyfikowany wyrób medyczny, rejestrowane przez układ pomiary mają wysoką wartość diagnostyczną. – Rejestrator arytmii to ważne narzędzie w diagnostyce omdleń i stanów przedomdleniowych o niewyjaśnionym podłożu. Ma zastosowanie zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy u pacjenta podejrzewamy omdlenia na tle arytmicznym, ale w standardowej diagnostyce zaburzeń rytmu serca nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z arytmią, a jeśli tak – z jaką i w jakim mechanizmie występującą – mówi dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalistka Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych – warunki optymalnej opieki
22.11.2022

Optymalizacja opieki nad pacjentem z implantowanym układem do elektroterapii serca to główny cel telemonitoringu urządzeń wszczepialnych. Czy forma opieki zawarta w standardach naukowych ma szansę na refundację w Polsce w 2023 roku i jakie warunki muszą być spełnione, by świadczenie to było możliwie najbardziej efektywne, oceniają eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kandydatura na stanowisko Prezesa PTK - prof. Jarosław Kaźmierczak
21.11.2022

z ogromną przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że do Zarządu SRS wpłynęła prośba Pana Profesora Jarosława Kaźmierczaka o poparcie Jego kandydatury na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w nadchodzących wyborach do Zarządu PTK.

Co nowego w opiece nad pacjentem kardiologicznym? Zapowiedź konferencji
14.11.2022

Nowości w farmakoterapii, elektroterapii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego będą stanowiły główne bloki tematyczne grupy konferencji pod wiodącym tytułem „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. Wybrane wykłady i warsztaty odbędą się w formule stacjonarnej, inne będą transmitowane poprzez dedykowaną platformę online. Na spotkanie naukowe poświęcone nowym technologiom lekowym i nielekowym stosowanym w opiece nad pacjentem ze schorzeniami serca i naczyń zaprasza prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Ablacja - terapia z wyboru i przekonania
10.11.2022

Zapytany o pozycję i rolę ablacji jako metody leczenia arytmii prof. Jarosław Kaźmierczak odpowiada: - Historycznie ablacje podłoża arytmii rozpoczęły się od leczenia tą metodą częstoskurczów nadkomorowych. Z czasem zastosowanie tej procedury znacząco się zwiększyło. Do niedawna mówiliśmy jeszcze o istotnych ograniczeniach ablacji, dziś jednak zamiast wymieniać rodzaje zaburzeń rytmu serca, które możemy leczyć ablacją, pytamy: których rodzajów zaburzeń rytmu nie możemy leczyć tą metodą? Wysoką skuteczność i bezpieczeństwo tej procedury potwierdzają kolejne aktualizacje wytycznych naukowych a imponujący rozwój technologiczny sprawia, że ta metoda terapii ma przed sobą interesującą przyszłość.

IX Śląska Jesień Elektrokardiologiczna
04.11.2022

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję pt. "IX Śląska Jesień Elektrokardiologiczna", która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022 roku w jednym z najstarszych miast nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce – Cieszynie.

Migotanie przedsionków - wątpliwości i kontrowersje A.D. 2022
02.11.2022

O migotaniu przedsionków wiemy coraz więcej. Jednocześnie na wiele pytań o tę najpowszechniej występującą arytmię wciąż nie mamy jednoznacznych odpowiedzi. O tym, jak migotanie przedsionków diagnozować szybciej i leczyć skuteczniej, czy wytyczne naukowe nadążają za praktyką kliniczną a także czy popularne wearables pomogą skutecznie chronić pacjentów przed niedokrwiennym udarem mózgu - najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków - mówią specjaliści Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Omdlenia – niegroźny incydent czy objaw poważnej choroby? Zależy od przyczyny!
17.08.2022

Omdlenie, często mylone z zasłabnięciem, może być niegroźnym incydentem, ale także objawem poważnego schorzenia. Jak odróżnić poszczególne stany i na co zwrócić uwagę przy nawracających omdleniach, wyjaśnia dr n. med. Szymon Budrejko, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Komunikat ws. stymulatorów serca Assurity firmy Abbott
01.08.2022

Zarząd Sekcji Rytmu Serca został powiadomiony przez przedstawiciela firmy Abbott o możliwości wystąpienia nieprawidłowego działania części stymulatorów serca Assurity.
Firma Abbott wszczęła akcję powiadamiania o możliwości wystąpienia ww. problemu.

(R)ewolucje w ablacjach podłoża arytmii
19.07.2022

Kiedy ponad dekadę temu w pracowniach elektrofizjologii pojawiły się nowoczesne chłodzone cewniki ablacyjne, okazało się, że skuteczność pojedynczego zabiegu pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie liczba zabiegów zakończonych z powodu powikłań stawiała pod znakiem zapytania wynik rywalizacji ablacja vs. leczenie farmakologiczne. Ostatnie lata przyniosły wiele przełomowych rozwiązań w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca – pisze dr n. med. Piotr Lodziński z Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM.

Polska „mapa arytmii”: zaskakujące dane, oczekiwane trendy
13.07.2022

Wyniki polskiego badania NOMED-AF skłaniają do istotnych refleksji: skoro częstość migotania przedsionków w populacji polskiej jest nawet dwukrotnie większa niż pierwotnie szacowano, gotowy na diagnostykę i terapię tej najpowszechniej występującej arytmii powinien być rodzimy system opieki zdrowotnej. Jak kształtuje się polska „mapa arytmii”; czy rozmieszczenie i oferta kliniczna ośrodków zajmujących się elektrofizjologią i elektroterapią ma szansę sprostać potrzebom pacjentów, ocenia prof. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Podskórny system defibrylujący sprawdzony w profilaktyce nagłego zgonu sercowego
04.07.2022

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają od uzyskiwanych w innych krajach Europy. Dzięki Rozporządzeniu Ministra Zdrowia od 2019 roku implantacja całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) jest w pełni refundowana, a wycena zapewnia pokrycie poniesionych przez ośrodki medyczne kosztów. Uzyskanie refundacji jest jednak uwarunkowane właściwą kwalifikacją do zabiegu. Dla kogo S-ICD jest optymalną metodą terapii w 2022 roku i jaki potencjał dalszego rozwoju ma ta metoda leczenia, ocenia dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Infekcyjne powikłania elektroterapii – kluczowe jest optymalne postępowanie
14.06.2022

Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego infekcje to jedne z najgroźniejszych powikłań zabiegów implantacji kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych (ang. Cardiac Implantable Electronic Devices, CIED). Choć nie są bardzo częste, mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjentów. Specjaliści zwracają uwagę, że kluczowe dla optymalnego leczenia infekcji CIED jest właściwe postępowanie: możliwie wczesne rozpoznanie, kwalifikacja do zabiegu usunięcia implantu i przeprowadzenie procedury w skuteczny i bezpieczny sposób. Końcowym etapem leczenia jest, w przypadku konieczności, ponowna implantacja układu.

Dr Maria Miszczak-Knecht: Telemonitoring jest potrzebny pacjentom w każdym wieku
08.06.2022

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych to doskonale zweryfikowana, efektywna i bezpieczna forma nadzoru kardiologicznego. Chociaż cele i potrzeby w zakresie teleopieki w populacji dorosłych i dzieci są nieco inne, jest to forma opieki równie potrzebna obydwu grupom chorych. Jakie korzyści odnoszą z telemonitoringu pacjenci w różnym wieku, ocenia dr n. med. Maria Miszczak-Knecht z Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej, członkini Rady Merytorycznej kampanii edukacyjnej „TeleSERCE – serce pod kontrolą”.

Nowe technologie w służbie pacjentom z układami do elektroterapii serca
25.05.2022

Kilkanaście lat temu wydawało się, że osiągnięto kres rozwoju jakościowego urządzeń do elektroterapii serca. Ostatnia dekada pokazała, że rozwój nowych technologii pozwala nie tylko na lepsze dostosowanie układów do potrzeb pa­cjenta, ale także na ich automatyczną modyfikację wraz ze zmieniającymi się potrzebami chorych.

ESC Guidelines 2021: między zaleceniami a realiami
23.05.2022

W drugiej połowie ubiegłego roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało nowe wytyczne w zakresie stałej stymulacji serca oraz diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

POLSTIM 2022: Wręczono medale im. Prof. Mariusza Stopczyka!
20.05.2022

19 maja, podczas sesji inauguracyjnej Konferencji POLSTIM 2022, odbyła się uroczystość wręczenia medali im. Prof. Mariusza Stopczyka.
Medal_prof_Stopczyka

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym "Arytmie 2022"
19.05.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym "Arytmie 2022" przygotowanym specjalnie na konferencje POLSTIM 2022.

Drogą do zdrowia jest... aktywność fizyczna! Kilka prostych zasad bezpiecznego treningu dla pacjentów po implantacji urządzeń do elektroterapii serca
13.05.2022

W swojej codziennej pracy fizjoterapeuci często spotykają się z pytaniami dotyczącymi aktywności fizycznej, w tym od osób ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca. Wielu pacjentów do momentu implantacji urządzenia zażywało ruchu na poziomie rekreacyjnym albo wręcz było nieaktywnych fizycznie. W obawie przed negatywnymi konsekwencjami aktywności po zabiegu wiele osób z niej po prostu rezygnuje. Czy słusznie? Na to i inne ważne pytania: kiedy mogę zacząć ćwiczyć? ile czasu powinienem ćwiczyć? jak się przygotować do treningu? na co zwracać uwagę ? co powinno mnie zaniepokoić? odpowiadają dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk z Kliniki Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej Narodowego Instytutu Kardiologii oraz dr n.med i n.o zdr. Natasza Krauze z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zapraszamy na konferencję ARYTHMIX 2022
12.05.2022

w imieniu Organizatorów uprzejmie informujemy o nadchodzącej Konferencji ARYTHMIX 2022, która odbędzie się w dniach 13-14 maja w Warszawie. Wydarzenie jest objęte patronatem naszej Sekcji. W tym roku Konferencja odbędzie się wyłącznie w formule stacjonarnej. Każdy zarejestrowany uczestnik po wydarzeniu otrzyma dostęp do prezentowanych wykładów.

Zapraszamy na warsztaty pt. "International Warsaw Ablation Workshops"
05.05.2022

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na objęte patronatem naszej Sekcji warsztaty pt. "International Warsaw Ablation Workshops

Zaproszenie na XXIX Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”
04.05.2022

w imieniu Organizatorów mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na organizowaną w dniach 25-27 maja 2022 r. XXIX Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” oraz towarzyszące jej XXIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii, które już po raz trzeci zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Mam stymulator/ICD. Czy mogę korzystać z…?
14.04.2022

W mediach społecznościowych Sekcji Rytmu Serca PTK bardzo często pojawiają się zapytania od pacjentów lub ich rodzin o zasady bezpiecznego i aktywnego życia z rozrusznikiem serca. Jedno z ostatnich pytań pochodzi od Pacjentki ze wszczepionym rozrusznikiem, która ma wątpliwości odnośnie do prawidłowości odczytów wyświetlacza elektronicznego podczas treningu na rowerku rehabilitacyjnym. Złożoność zagadnienia i najważniejsze zasady bezpiecznego funkcjonowania z urządzeniem wszczepialnym przypominają specjaliści Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

POLSTIM 2022: arytmiczne archiwum X
08.04.2022

Niby prosty przypadek pacjenta z migotaniem przedsionków, a decyzje terapeutyczne… trudne. Ablacja podłoża arytmii – metoda znana, ale… niejedno ma imię. A także: czego NIE mówią wytyczne kliniczne? Najtrudniejsze zagadki współczesnej elektrofizjologii i elektroterapii spróbują rozwikłać uczestnicy XXXIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doroczne spotkanie kardiologów elektrofizjologów odbędzie się w dniach 19-21 maja w Katowicach.

Stymulatory dla pacjentów z Ukrainy
28.03.2022

W tych trudnych czasach wszyscy staramy się pomóc ogarniętej wojną Ukrainie. Do Zarządu SRS wpłynęła prośba prof. Andriy’a Yagensky’ego ze Szpitala w Łucku o wsparcie oddziału kariologicznego poprzez przekazanie kilku stymulatorów serca. Zarząd SRS jednogłośnie podjął uchwałę o udzieleniu pomocy. Sprawa wydawała się prosta, jednak wiele regulacji prawnych uniemożliwia prosty zakup takiego sprzętu.

Migotanie przedsionków: sprytne sposoby na podstępną arytmię
25.03.2022

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) to najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca. Dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, ale… nie zawsze. Daje charakterystyczne objawy, chyba, że… nie daje żadnych. Nie zawsze poddaje się pierwszej próbie terapii, ale często ulega kolejnej. Migotanie przedsionków to podstępna arytmia, mamy jednak coraz więcej „sprytnych” sposobów na jej skuteczne leczenie – mówi dr n. med. Marcin Witkowski z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Życzenia Wielkanocne
24.03.2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Płyn Lugola – nieuzasadnione przyjęcie może grozić arytmią i udarem mózgu!
10.03.2022

W związku z licznymi doniesieniami medialnymi o masowo wykupywanym z aptek w całej Polsce płynie Lugola Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestrzega: nieuzasadnione i niekontrolowane przyjęcie preparatu „na wszelki wypadek” może mieć bardzo poważne skutki zdrowotne. Oprócz licznych zaburzeń metabolicznych pacjentom grożą migotanie przedsionków i udar niedokrwienny mózgu. Fakty i mity o płynie Lugola obala dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK.

Sekcja Rytmu Serca PTK objęła patronatem "VI Forum Arytmii ARYTMICA 2022
28.02.2022

uprzejmie informujemy, że Sekcja Rytmu Serca PTK objęła patronatem "VI Forum Arytmii ARYTMICA 2022". Sympozjum odbędzie się w formie hybrydowej 18 marca 2022 roku.

Arytmia w… zdrowym sercu
25.02.2022

Zaburzenia rytmu serca nie zawsze są oznaką choroby, ale zawsze warto poznać ich tło. Dlaczego arytmia może pojawić się w strukturalnie zdrowym sercu i jak wtedy postępować, wyjaśnia dr n. med. Paweł Życiński z Katedry I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nagłe zatrzymanie krążenia i zawał serca – równie groźne, ale zupełnie inne!
15.02.2022

Zawał mięśnia sercowego i nagłe zatrzymanie krążenia to dwa nagłe stany kardiologiczne. Obydwa są groźne dla zdrowia i życia, ale ich mechanizm jest zupełnie inny. Czym różnią się przyczyny, objawy i jak w każdym przypadku pomóc poszkodowanemu, wyjaśnia dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przedłużenie terminu zgłaszania sesji - POLSTIM 2022
24.01.2022

z przyjemnością informuję, że Komitety Naukowy i Organizacyjny Konferencji POLSTIM 2022 podjęły decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania propozycji sesji. Ostateczny termin upływa o północy 31 stycznia 2022 r. Zachęcam wszystkich do aktywności. Przypominam, że tegoroczna konferencja odbędzie się w terminie 19-21 maja 2022 r. w Katowicach.

Dr Maria Miszczak-Knecht: U dzieci arytmie wymagają odmiennego postępowania
22.01.2022

Zaburzenia rytmu serca występujące u dzieci mają zwykle inne podłoże niż arytmie, które występują u dorosłych. Wymagają też odmiennego postępowania. Dlaczego w przypadku najmłodszych pacjentów preferuje się obserwację i nieinwazyjne formy terapii, częściej odracza zabiegi ablacji i decyzje o implantacji urządzeń wyjaśnia dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Zaproszenie do zgłaszania sesji - POSLTIM 2022
21.01.2022

w imieniu Komitetu Naukowego Konferencji POLSTIM 2022 zwracamy się do Państwa z przypomnieniem, zaproszeniem i serdeczną prośbą o nadsyłanie propozycji sesji na tegoroczne spotkanie naukowe naszego Środowiska.

POLSTIM 2022

Polska specyfika niewydolności serca: zapobiegać i leczyć skuteczniej
20.01.2022

Niewydolność serca diagnozowana jest w Polsce w bardziej zaawansowanych stadiach niż w innych rozwiniętych krajach Europy. Polska ma także najwyższy wśród krajów OECD wskaźnik hospitalizacji związanych z tym schorzeniem. W naszym kraju udoskonalenia wymaga profilaktyka pierwotna i wtórna oraz etap następujący po terapii stanów ostrych, czyli leczenie przewlekłe. Nie ma wątpliwości, że warto i można stan opieki kardiologicznej w Polsce efektywnie zmieniać. To możliwe często przy już dostępnych zasobach i wiedzy – mówi dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rekomendacje NICE 2021: ablacja punkt-po-punkcie to technika preferowana
16.12.2021

Tegoroczne rekomendacje brytyjskiego The National Institute for Health and Care Excellence wskazują na preferencję techniki ablacji punkt-po-punkcie w stosunku do innych technik tej procedury jako kosztowo-efektywnej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Czy rekomendacje NICE są spójne z wytycznymi naukowymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i mogą być referencyjne dla polskiej praktyki klinicznej, ocenia dr hab. n. med. Jakub Baran z Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Klinice Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.

Nowe zasady przyznawania certyfikatów SRS
16.12.2021

Zarząd Sekcji Rytmu Serca uprzejmie informuje o zmianie zasad przyznawania certyfikatów SRS. Obecnie osoby posiadające certyfikaty EHRA Invasive Cardiac Electrophysiology Certification (level 2) i EHRA Cardiac Pacing and Implantable Cardioverter Defibrillators Certification (level 2) bez dodatkowych formalności będą mogły, po złożeniu wniosku, otrzymać odpowiednie certyfikaty Operatora Elektrofizjologii i Operatora Elektroterapii.

Nowy regulamin dostępny jest na stronie www Sekcji w zakładce Certyfikaty.

Przed nami XXXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK – POLSTIM 2022
13.12.2021

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Konferencji POLSTIM 2022. Zarząd Sekcji Rytmu Serca oraz Komitet Organizacyjny Konferencji dołożą wszelkich starań, aby XXXIII Konferencja POLSTIM odbyła się tym razem stacjonarnie, zgodnie z planem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i była tradycyjnie okazją do spotkania naszego Środowiska.

Wystawiono skierowanie do poradni kardiologicznej? To warto wiedzieć!
07.12.2021

Dlaczego na konsultację ze specjalistą kardiologiem warto zabrać nie tylko wyniki badań związanych z sercem, ale także tarczycą i nerkami? Skąd w poradni kardiologicznej pytania o wyniki pomiaru cukru, przebyte operacje i choroby zakaźne? Wyjaśnia dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” startuje 17 grudnia!
02.12.2021

W dniach 17-18 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko”. Tegoroczne spotkanie poświęcone elektroterapii i elektrofizjologii będzie realizowane w formie hybrydowej. Eksperci podyskutują o innowacyjnych technologiach lekowych i nielekowych stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca. Kontekstem do dyskusji będą najnowsze wytyczne naukowe oraz codzienna praktyka kliniczna kardiologów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów prowadzących pacjentów z arytmiami.

Zaproszenie na konferencję "Co nowego w elektroterapii? I nie tylko"
22.11.2021

Komitet Naukowy Konferencji "Co nowego w elektroterapii? I nie tylko" pragnie zaprosić na tegoroczną konferencję, która odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle w dniach 17-18 grudnia 2021. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników na stronie https://nowosciwelektroterapii.pl lub bezpośrednio w miejscu prowadzenia konferencji.

Prof. Jarosław Kaźmierczak: Telemonitoring urządzeń wszczepialnych - technologia win-win-win
15.11.2021

Telemonitorowanie urządzeń wszczepialnych już wkrótce ma zostać włączone do koszyka świadczeń gwarantowanych. Długo wyczekiwany przez środowisko kardiologiczne projekt znajduje się na ostatnim etapie konsultacji publicznych. Teleopieka nad pacjentami z implantowanymi układami do elektroterapii to świadczenie, które znacząco przysłuży się chorym i ich bliskim, ośrodkom, ale także płatnikowi publicznemu. To świadczenie opłacalne już nawet przy 200 pacjentach objętych tą forma teleopieki – przekonuje prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Zaktualizowane zasady przyznawania patronatu SRS
28.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zasady przyznawania patronatu Sekcji Rytmu Serca PTK wydarzeniom i inicjatywom zostały zaktualizowane.

COVID i arytmia 2021: kluczowe skuteczne leczenie schorzeń podstawowych
22.10.2021

Badania i obserwacje przeprowadzone w różnych krajach od początku pandemii COVID-19 potwierdzają, że zaburzenia rytmu serca mogą ujawniać się i zaostrzać w wyniku infekcji koronawirusowej oraz stanowić jej istotne powikłanie. Większość doniesień sugeruje jednocześnie, że pacjenci o najcięższym przebiegu COVID-19 i znaczącym nasileniu arytmii jeszcze przed hospitalizacją mają zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca lub są obciążeni pod względem sercowo-naczyniowym, co stanowi ważny czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń rytmu serca. O najnowszych wnioskach z badań w obszarze związku arytmii i COVID-19 mówi prof. Andrzej Przybylski, kierownik Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Wytyczne ESC 2021: Terapia CRT - (nie)zaskakujące wnioski i zmiany klas wskazań
19.10.2021

Czy po wielu latach analiz ostatecznie terapia CRT-D okazała się lepsza niż terapia CRT-P? Dlaczego rozważając wskazania do terapii ICD każdorazowo warto rozważyć wskazania do terapii CRT i czy nowe zalecenia ESC kładą większy nacisk na podejmowanie decyzji klinicznych w ścisłej współpracy z pacjentem? Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie terapii resynchronizującej komentuje prof. Radosław Lenarczyk z Kliniki Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Stała stymulacja serca – co nowego w wytycznych?
18.10.2021

Poszerzona diagnostyka, nowoczesne techniki obrazowania, badania genetyczne i akcent na roztropne decyzje terapeutyczne – najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w zakresie stałej stymulacji serca komentuje dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność
01.10.2021

Ośmiu kardiologów elektrofizjologów z sześciu ośrodków w Polsce 3 października 2021 roku, w pierwszym dniu po zakończeniu XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozpocznie działalność w ramach nowej kadencji Zarządu Sekcji Rytmu Serca. Jedną z największych sekcji PTK pokieruje dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Informacja dotycząca wykładu - XXV Kongres PTK
24.09.2021

W dniu 23.09.2021, podczas sesji dydaktycznej "Aktualne informacje i implementacja wybranych procedur elektroterapii", z niezależnych od nas przyczyn technicznych, pominięto nagrany wcześniej wykład prof. Marka Jastrzębskiego pt. "Stymulacja pęczka Hisa/LBBB".

Nowe zalecenia 2021 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej
23.09.2021

Tegoroczny dokument ESC, dotyczący stałej stymulacji i resynchronizacji serca nie jest rewolucyjny, ale przynosi ważne wnioski kliniczne z ostatnich lat badań. Należy podkreślić dość liczne cytowania prac oryginalnych i wieloośrodkowych polskich autorów.

Arytmia uwarunkowana genetycznie - niechciany spadek po przodkach
06.09.2021

Zaburzenia rytmu serca na tle genetycznym mogą dawać niejednoznaczne, a czasem mylące objawy. O tym, jak ważny w przypadku arytmii dziedzicznych są: rzetelny wywiad lekarski, możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem i właściwe algorytmy postępowania, mówi dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Doniesienie z HRS
05.08.2021

Mamy zaszczyt podzielić się z Państwem wspaniałymi doniesieniami z tegorocznego Kongresu Heart Rhythm Society: nasz Drogi Kolega, Pan Prof. Marek Jastrzębski w ramach HRS wygłosił już aż trzy wykłady, w tym roku dodatkowo zaprezentował doniesienia w ramach Late-Breaking Science z równoczasową publikacją w Heart Rhythm: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34339851/

Prof. J. Kaźmierczak: Spadki wykonywanych procedur elektrofizjologii i elektroterapii to zapowiedź dużego wyzwania
07.07.2021

67 tysięcy zgonów więcej rok do roku to tylko częściowo wina pandemii COVID-19. Wzrost umieralności w Polsce był prognozowany już wcześniej. Niepokojące tendencje i spadki liczb wykonywanych procedur w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii kardiologicznej można potraktować jako papierek lakmusowy dla sytuacji w całej polskiej kardiologii. Pewne jest jedno: czeka nas poważne wyzwanie – mówi prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

POLSTIM 2021: Innowacyjna elektrofizjologia i elektroterapia dla lepszego zdrowia Pacjentów
23.06.2021

22 sesje, 75 wykładów i ponad 800 uczestników - doroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dobiegła końca. Wybitni kardiolodzy elektrofizjolodzy dyskutowali o najnowszych metodach diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca oraz o aktualnych wytycznych naukowych. W programie nie zabrakło tematów trudnych i kontrowersyjnych a także gorących merytorycznych dyskusji w gronie nestorów środowiska zaburzeń rytmu, cenionych ekspertów z zagranicy i z zaprzyjaźnionych Sekcji PTK. Podczas e-POLSTIMu 2021 prof. Romuald Ochotny został odznaczony medalem im. prof. Mariusza Stopczyka - najwyższym odznaczeniem Sekcji Rytmu Serca PTK.

e-POLSTIM 2021 - podziękowanie
21.06.2021

Kolejny Polstim przeszedł do historii. Będziemy go pamiętać jako drugą konferencję naszej Sekcji, która z powodu pandemii musiała się odbyć w trybie zdalnym. Ale mamy też nadzieję, że zapamiętamy  ją przede wszystkim dzięki ciekawym wykładom, których mogliśmy wysłuchać i pouczającym dyskusjom, w których wzięliśmy udział.

e-POLSTIM 2021: Elektrofizjologia i elektroterapia XXII wieku
10.06.2021

Wyzwania związane z rosnącą liczbą coraz bardziej skomplikowanych przypadków zaburzeń rytmu serca oraz najnowsze technologie medyczne stosowane w ich diagnostyce i terapii – to tematy przewodnie tegorocznej edycji konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego e-POLSTIM 2021, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2021 roku online. Już dziś elektrofizjologia i elektroterapia oferują rozwiązania na miarę XXII wieku, ale w leczeniu arytmii wciąż sięgamy do źródeł – przekonują kardiolodzy elektrofizjolodzy.

Stanowisko zespołu powołanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
07.06.2021

Stanowisko Zespołu powołanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na temat zalecanego postępowania u chorych zagrożonych przedwczesnym wyczerpaniem baterii w wybranych urządzeniach ICD i CRT-D firm Medtronic i Biotronik.

Wybory Prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023
28.05.2021

Uprzejmie informujemy, że o funkcję Prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023 ubiegać się będzie dwóch kandydatów: Pan Prof. Rafał Dąbrowski i Pan Prof. Robert J. Gil.

Elektroterapia skuteczna i bez powikłań? Ważne: lekarz, pacjent, sprzęt
28.05.2021

Procedury elektroterapii kardiologicznej są skuteczne i poprawiają jakość życia pacjentów. Powikłania są bardzo rzadkie, ale i tak niewielką ich liczbę można dodatkowo ograniczyć. O tym, co zrobić, by terapia arytmii za pomocą implantowanych układów była skuteczniejsza i bardziej bezpieczna mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Energią w źródło arytmii
20.05.2021

Ablacja jako metoda leczenia może być stosowana w terapii różnych schorzeń. W przypadku arytmii za jej pomocą leczy się miejsca nieprawidłowego wytwarzania lub przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu. Niskie lub wysokie temperatury pomagają unieszkodliwić wybrane fragmenty tkanek i poprawić stan oraz samopoczucie pacjenta. Komu ablacja nie pomoże i dlaczego dla skuteczności leczenia kluczowa jest postawa pacjenta, wyjaśnia dr n. med. Szymon Budrejko z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Rafał Baranowski: Arytmie leczymy holistycznie
27.04.2021

Zaburzenia rytmu serca mogą towarzyszyć różnym chorobom układu sercowo-naczyniowego, ale bywa i tak, że są objawem towarzyszącym chorobom innych układów, na przykład nadczynności tarczycy, niedokrwistości czy zaburzeniom psychicznym. Dlaczego arytmie rozpoznaje się i leczy holistycznie - mówi prof. Rafał Baranowski z I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Walne zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca PTK - 27.04.2021 r.
24.04.2021

Zarząd Sekcji Rytmu Serca  PTK zwołuje na dzień 27.04.2021 roku na godz.18.00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Rytmu Serca( „Zgromadzenie”) w I terminie. W przypadku brak quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 27.04.2021, godz. 18.30

Mówi o nim pieszczotliwie: To mój Anioł Stróż
23.04.2021

"O swoim ICD, czyli kardiowerterze-defibrylatorze, który wszczepiony ma pod skórą, Monika pieszczotliwie mówi: mój Anioł Stróż. Bo gdy jej schorowane serce popada w obłędny rytm, a ona traci przytomność, urządzenie interweniuje i zmusza je do prawidłowej pracy. A ona, jak mówi, zaczyna kolejne życie.

Telemonitoring sprawdzi serce i uratuje życie
26.02.2021

W Polsce każdego roku wszczepia się kilkadziesiąt tysięcy stymulatorów serca. Liczba zabiegów stale rośnie. Kontrole urządzeń i stanu pacjentów w normalnych warunkach odbywają się cyklicznie, ale w czasie pandemii COVID-19 wielu chorych obawiało się o prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo wizyt. Zdaniem ekspertów pacjenci objęci telemonitoringiem urządzeń wszczepialnych mogli czuć się bezpieczniej, ponieważ telemonitoring chronił ich przed przeoczeniem zagrażającego życiu pogorszenia stanu zdrowia.

Odnerwianie serca wyleczy arytmie i omdlenia
24.02.2021

Zabieg odnerwiający serce stosuje się po to, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego serca. Pacjenci cierpiący z powodu arytmii i omdleń mają szansę na całkowite wyleczenie lub znaczącą redukcję napadów. Odnerwianie serca poprawia jakość życia chorych, pomaga im żyć bez lęku i stresu - wyjaśniają prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski i dr n. med. Roman Piotrowski, eksperci Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.

Stanowisko zespołu powołonego przez KK ds. kardiologii oraz Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK
16.02.2021

Stanowisko Zespołu powołanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii oraz Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat zalecanego postępowania u chorych z implantowanym podskórnym kardiowerterem-defibrylatorem serca EMBLEM firmy Boston Scientific objętym notatką bezpieczeństwa z grudnia 2020 roku.

Elektrofizjolodzy do zadań specjalnych
15.02.2021

W Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie wykonuje się blisko 1 tys. zabiegów ablacji podłoża arytmii rocznie. Z tego nawet połowa to procedury najtrudniejsze: wykonywane u pacjentów z uszkodzonym sercem i skomplikowanymi arytmiami. O terapii najbardziej złożonych przypadków opowiadają kardiolodzy elektrofizjolodzy: prof. Mariusz Pytkowski, dr n. med. Michał M. Farkowski oraz dr hab. n. med. Aleksander Maciąg z II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Prof. Przemysław Mitkowski: Inteligentna elektroterapia zmienia życie pacjentów
07.02.2021

Od ratowania życia do znaczącej poprawy jego jakości. Nowoczesne technologie stosowane w elektroterapii kardiologicznej chronią pacjentów przed nagłym zgonem sercowym i hospitalizacjami. Umożliwiają aktywne życie rodzinne i zawodowe. Przykładowo bezelektrodowe stymulatory wielkości kostki cukru to piękne, wręcz kosmicznie skuteczne i wytrzymałe technologie – uważa prof. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Poznaniu, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Obalamy popularne mity o arytmiach!
02.02.2021

Nieszkodliwe kołatania czy groźne dla zdrowia i życia arytmie? Kiedy można odłożyć wizytę u lekarza, a kiedy niezwłocznie zgłosić się po pomoc? Na pytania o zaburzenia rytmu serca i ich leczenie w cyklu bezpłatnych webinariów pt. "Zaburzenia rytmu serca - od diagnozy po wszczepienie urządzenia kardiologicznego" odpowiedzieli goście pierwszego spotkania, eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej i prof. Maciej Sterliński.

Konieczna hospitalizacja? To warto zabrać do szpitala
22.01.2021

Jak przygotować się do wizyty w szpitalu, kiedy w ośrodkach obowiązuje zaostrzony reżim sanitarny i zakaz odwiedzin? Odpowiadają: Dorota Gwóźdź, pielęgniarka z Klinicznego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie i pacjenci ze Stowarzyszenia ICDefibrylatorzy.

Dr hab. n. med. Maciej Kempa: W medycynie nie wszystko jest czarno-białe
20.01.2021

Wytyczne naukowe mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i dostęp do terapii zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Czy powinny być zawsze bezwzględnie stosowane? Co powinien zrobić lekarz, jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe wdrożenie zalecanej terapii? Dr. hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odpowiada na pytania Gazety dla Lekarzy.

Eksperci: Telemonitoring pilnie do refundacji!
19.01.2021

Lepszy stan zdrowia i większe bezpieczeństwo pacjentów, mniej planowych wizyt specjalistycznych, oszczędność na procedurach i dodatkowe środki w budżecie płatnika publicznego – to zalety telemonitoringu urządzeń wszczepialnych wymieniane przez kardiologów i pacjentów. Zdaniem ekspertów pandemia COVID-19 pokazała wyraźnie: najwyższy czas zrefundować znaną i sprawdzoną przez lata formę opieki telemedycznej.

Przed nami XXXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2021 - zapraszamy!
11.01.2021

W tych trudnych i niepewnych czasach zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby XXXII Konferencja odbyła się stacjonarnie zgodnie z planem w MCK w Katowicach i była tradycyjnie okazją do spotkania naszego środowiska, lecz nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. Byłoby nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem osobiście, lecz najważniejsze jest Państwa bezpieczeństwo. Dlatego o decyzjach dotyczących formy Konferencji będziemy informować na bieżąco.

Życzenia Świąteczne
15.12.2020
Urządzenia na pomoc sercu
09.12.2020

Wszczepialne elektroniczne urządzenia kardiologiczne stymulują pracę mięśnia sercowego, chronią przed nagłym zgonem sercowym, pomagają synchronizować pracę komór. Najnowsze modele pomagają w diagnostyce i terapii arytmii, przedłużają życie i poprawiają jego jakość. O różnych rodzajach kardiologicznych układów wszczepialnych mówi prof. Maciej Sterliński, kierownik Pracowni Elektrofizjologii I Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pierwszy Pacjent na Śląsku korzysta z nowoczesnego stymulatora serca z funkcją bluetooth
09.12.2020

We wtorek 8 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze na Śląsku wszczepienie układu do terapii resynchronizującej serca (CRT-D) z funkcją bluetooth. Urządzenie Neutrino CRT wszczepiono 67-letniemu mężczyźnie z niewydolnością serca. Zdaniem lekarzy terapia poprawi stan pacjenta i jakość jego życia, a funkcja bluetooth ułatwi zdalne kontrole w ośrodku prowadzącym.

Eksperci: Bez elektroradiologów medycyna jest ślepa!
03.12.2020

Szacuje się, że w Polsce jest blisko 10 tys. elektroradiologów. Specjaliści tej dziedziny wykonują w Polsce rocznie nawet 30 mln procedur klinicznych i administracyjnych. Eksperci pozostają zgodni: bez elektroradiologii nie ma nowoczesnej medycyny. Pilnie potrzebna jest ustawa o zawodzie elektroradiologa.

Poznań: Pierwsze w Polsce wszczepienie układu CRTD z funkcją bluetooth
25.11.2020

We wtorek 24 listopada 2020 roku w Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce wszczepiono pacjentowi kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z opcją transmisji danych w oparciu o technologię bluetooth. Układ Neutrino CRT (HF) zaimplantowano 67-letniemu pacjentowi z niewydolnością serca.

Migotanie przedsionków z perspektywy pacjenta. Rusza badanie ankietowe EHRA
16.11.2020

Europejska Asocjacja Rytmu Serca EHRA zainaugurowała wieloośrodkowe badanie ankietowe skierowane do pacjentów pn. „Życie z migotaniem przedsionków”.

Rusza Tydzień Świadomości Migotania Przedsionków
16.11.2020

W dniach 17-24 listopada 2020 roku odbędzie się międzynarodowy Tydzień Świadomości Migotania Przedsionków (AF Awarness Week). Fundacja Serce dla Arytmii przy wsparciu ekspertów przygotowała praktyczny przewodnik dla pacjentów i wytyczne postepowania w dobie epidemii COVID-19. W ramach kampanii eksperci podyskutują o najnowszych zaleceniach naukowych i wynikach badań w obszarze migotania przedsionków.

Badanie PROFID: ICD (nie) dla każdego pacjenta po zawale
10.11.2020

Rusza drugi etap międzynarodowego projektu badawczego poświęconego opracowaniu, weryfikacji i wprowadzeniu do praktyki klinicznej w krajach Unii Europejskiej doskonalszego, indywidualizowanego dla każdego pacjenta po zawale serca systemu kwalifikacji do implantacji automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). Celem badania jest ograniczenie liczby nieadekwantnych wszczepień ICD i znacząca redukcja kosztów związanych z tą procedurą dla płatników publicznych. Polskim partnerem i ośrodkiem koordynującym projekt w kraju jest Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Technologie nielekowe - supermoce elektroterapii
28.10.2020

Nowoczesna diagnostyka i terapia arytmii może i powinna odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych. Zwłaszcza tych, które nie stanowią już technicznych nowinek, a mają potwierdzoną w badaniach naukowych i wieloletniej praktyce klinicznej skuteczność i bezpieczeństwo – ocenia prof. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

„Moja e-wizyta” - lista kontrolna dla pacjenta już do pobrania
15.10.2020

Eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowali listę kontrolną dla pacjentów korzystających z e-wizyty lekarskiej. Jednostronicowy szablon pomoże zaoszczędzić czas pacjenta i lekarza oraz nie zapomnieć o niczym ważnym. Bezpłatny formularz do wydruku można pobrać ze strony Sekcji Rytmu Serca PTK

Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht: W kardiologii dziecięcej każdy pacjent jest wyzwaniem
02.09.2020

Kardiologia dziecięca jest szczególną dziedziną medycyny. W przypadku dorosłych dysponujemy licznymi badaniami, zaś jeśli chodzi o dzieci bazujemy przede wszystkim na doświadczeniu ośrodków. Chociaż obie dziedziny noszą nazwę „kardiologia”, tu każdy pacjent jest wyzwaniem, a potrzeby i możliwości terapii najmłodszych pacjentów różnią się od tych z zakresu kardiologii dorosłych – mówi dr n. med. Maria Miszczak Knecht, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Terapia resynchronizująca pomoże słabemu sercu
25.08.2020

Zaburzona sekwencja skurczu komór serca często wiąże się z jego niewydolnością. Wielu pacjentom mogą pomóc stymulatory i kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji. Układy pomagają uporządkować skurcze serca i poprawić samopoczucie pacjenta – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Stymulator serca pomaga lepiej żyć
12.08.2020

W Polsce wszczepia się około 30 tys. stymulatorów serca rocznie. Urządzenia te mogą poprawić stan zdrowia i jakość życia chorych. O trendach w rozwoju stałej stymulacji serca mówi dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kardiomiopatie: serce w przebudowie
27.07.2020

Kardiomiopatie to grupa zróżnicowanych schorzeń, dla których wspólnym mianownikiem jest patologiczna przebudowa mięśnia sercowego prowadząca do jego dysfunkcji. Dlaczego serce się rozszerza, czy to schorzenia dziedziczne i jakie są możliwości leczenia, mówi dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Serce na prąd
20.07.2020

Jak i dlaczego w ludzkim sercu tworzy się prąd? Czym jest badanie EKG i kiedy się je wykonuje? Odpowiada prof. Maciej Sterliński, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zmarła Profesor Zdzisława Kornacewicz-Jach
25.06.2020

Zmarła Profesor Zdzisława Kornacewicz-Jach, współtwórczyni nowoczesnej polskiej kardiologii, wieloletni (w latach 1993-2018) kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, była prorektor tej uczelni.

Koronawirus i arytmia. Powstał poradnik pacjenta kardiologicznego
24.06.2020

Czy COVID-19 może zagrażać życiu pacjentów z arytmiami? Kiedy poczekać z zabiegami stosowanymi w terapii zaburzeń rytmu serca, a kiedy pilnie wezwać pomoc? Na najczęściej zadawane przez pacjentów kardiologicznych pytania odpowiada prof. Marcin Grabowski, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rzecznik Zarządu Głównego PTK.

Pielęgniarka - edukator przyjazny pacjentowi
19.06.2020

Pomoże oswoić diagnozę, zmotywuje do podjęcia terapii, pokaże, jak właściwie się sobą zaopiekować. Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pielęgniarka realizująca zadania z zakresu edukacji zdrowotnej pomaga usprawnić cały proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jej działania są korzystne dla pacjenta, jego rodziny, ośrodka i całego systemu opieki zdrowotnej, ale aby były skuteczne, konieczna jest właściwa edukacja personelu.

Za nami e-POLSTIM 2020!
09.06.2020

16 sesji wykładowych, 37 wykładowców i ponad 1000 uczestników – za nami e-POLSTIM 2020. Doroczna konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyła się w dniach 4-6 czerwca, po raz pierwszy w formule serii webinariów internetowych.

E-POLSTIM 2020 – startujemy!
04.06.2020

Zapraszamy do udziału w konferencji online E-POLSTIM 2020 - rozpoczynamy już za chwilę. Przejdź do transmisji: https://polstim2020.ptkardio.pl/rejestracja2020/logowanie

Badanie: Ablacja migotania przedsionków coraz skuteczniejsza
27.05.2020

Pacjentów z migotaniem przedsionków może być w Polsce nawet 1-2 miliony. Blisko jedna trzecia chorych prawdopodobnie nie jest świadoma, że ma groźną arytmię. Wielu pacjentom można skutecznie pomóc. Oprócz metod farmakoterapii dostępne jest zabiegowe leczenie migotania przedsionków, którego skuteczność w ostatnich latach znacznie wzrosła. O wynikach badania przeprowadzonego w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie mówi kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej prof. Piotr Kułakowski, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Elektrofizjolodzy online o arytmiach – zbliża się e-POLSTIM 2020
26.05.2020

Burza elektryczna, arytmie uwarunkowane genetycznie i powikłania zabiegów elektroterapii będą głównymi tematami e-POLSTIM 2020, internetowej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doroczne spotkanie naukowe kardiologów elektrofizjologów odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku, po raz pierwszy w formie serii interaktywnych webinariów.

Ablacja arytmii przedsionkowych: kwalifikacja, wyniki i bezpieczeństwo zabiegu
25.05.2020

Artykuł dr n. med. Michała M. Farkowskiego, dostępny w najnowszym wydaniu Kardiologii w Praktyce 3-4/2019, został poświęcony analizie wytycznych w zakresie zaleceń w obszarze efektywności i bezpieczeństwa zabiegu ablacji arytmii przedsionkowych.

An opinion of the Heart Rhythm Section of the Polish Cardiac Society on safety of using antiviral and anti-inflammatory drugs prolonging QT interval in patients with COVID-19
20.05.2020

Niektóre z leków stosowanych w terapii COVID-19 powodują wydłużenie odstępu QT, co może doprowadzić do wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca groźnych dla życia. Eksperci SRS PTK przygotowali dokument, w którym przedstawiają zalecenia pozwalające ograniczyć takie ryzyko.

5 pytań o ablację dr n. med. Piotrowi Lodzińskiemu zadaje Gazeta dla Lekarzy
19.05.2020

5 pytań o ablację dr n. med. Piotrowi Lodzińskiemu zadaje Gazeta dla Lekarzy

Teleporada równoważna z wizytą osobistą
18.05.2020

- Dziś każde świadczenie usługi medycznej na odległość, postawienie diagnozy i udzielenie pacjentowi porady dotyczącej przyjmowania leków to standardowa forma opieki zdrowotnej. Bardzo ważne jest, aby zarówno lekarz, jak i pacjent traktował teleporadę jako konsultację równoważną z osobistą wizytą lekarską - w rozmowie z Radioklinika mówi Prof. Marcin Grabowski, profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Pododdziału Elektrokardiologii, prodziekan ds. Integracji i Rozwoju Wydziału Lekarskiego WUM, ekspert SRS PTK

Aktualizacja Opinii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19
04.05.2020

W związku ze znaczącym ograniczeniem liczby wykonywanych zabiegów elektroterapii w nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, Grupa Robocza Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaktualizowała Opinię w zakresie zalecanego postępowania zabiegowego w przypadkach trzech grup pacjentów z zaburzeniami rytmu serca:

Jak przygotować się do planowego zabiegu?
04.05.2020

W związku z epidemią SARS-CoV-2 wiele planowych procedur medycznych zostało odroczonych. Warto wykorzystać dodatkowy czas i dobrze się przygotować, radzą eksperci. Dobra kontrola schorzeń przewlekłych, ciśnienia i wagi to większa szansa na to, że pacjent lepiej zniesie procedurę, zmniejszy ryzyko powikłań i szybciej wróci do formy. Jak wykorzystać czas do nowego terminu planowanej procedury medycznej radzą kardiolodzy z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Procedura PET CT pomocna w diagnostyce zakażeń związanych z wszczepialnymi układami do elektroterapii
29.04.2020

Wątpliwe wyniki posiewu krwi i badania echokardiograficznego oraz niewyjaśniona gorączka u pacjenta z podejrzeniem infekcji związanej ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii mogą być podstawą do wykonania hybrydowej procedury PET CT. Badanie z zakresu medycyny nuklearnej pomaga w wykryciu powikłań infekcyjnych. Dzięki tej technice można też potwierdzić bądź wykluczyć obecność nowotworów, chorób autoimmunologicznych czy schorzeń tkanki łącznej. Wszystkie ogniska infekcji widoczne są w czasie jednego badania.

Ruszył AFIB MATTER – nowy serwis o migotaniu przedsionków
20.04.2020

Afib Matters to źródło rzetelnej i aktualnej wiedzy o migotaniu przedsionków. Czym jest arytmia? Co warto o niej wiedzieć? O co zapytać lekarza? Czy z migotaniem przedsionków można normalnie żyć? Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania można znaleźć na stronie www.afibmatters.org/pl. Serwis jest dostępny w dziewięciu wersjach językowych.

Życzenia Wielkanocne
08.04.2020

Odwołanie konferencnji POLSTIM 2020
30.03.2020

Z powodu sytuacji epidemiologicznej Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął jednomyślną decyzję o odwołanie konferencji POLSTIM 2020.

Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący trybu i sposobu przeprowadzania kontroli Elektronicznych Urządzeń Wszczepialnych (CIED) w okresie epidemii COVID-19
25.03.2020

COVID-19 to choroba wywoływana przez wirusa RNA SARS-CoV2 należącego do grupy koronawirusów. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub bezpośrednią, jednak na obecnym etapie wiedzy nie można wykluczyć innych dróg zakażenia.

Dr hab. n. med. Michał Mazurek nowym ambasadorem EHRA Young EP
24.03.2020

Dr hab. n. med. Michał Mazurek z Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, został mianowany ambasadorem EHRA Young EP w Polsce. Organizacja zrzesza młodych kardiologów elektrofizjologów z całej Europy.

Komunikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący trybu i sposobu wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19
23.03.2020

Przygotowała Grupa Robocza Sekcji Rytmu Serca
Maciek Kempa, Marcin Gułaj, Michał Farkowski, Andrzej Przybylski

Zapraszamy na POLSTIM 2020
26.02.2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2020, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 r. w Katowicach.

Profesor Andrzej Lubiński – Kandydat w wyborach EHRA
25.02.2020

Z przyjemnością informuję o rozpoczęciu internetowego głosowania w wyborach do Zarządu EHRA na lata 2020/2022 oraz o wyborach członków do EHRA Nominating Committee. Pośród kandydatów do Nominating Committee EHRA znajduje się Prof. dr hab. Andrzej Lubiński, były Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK.

Prof. Katarzyna Biernacka jako lekarz konsultant w The "European Cardiac Arrhythmia Genetics" Focus Group (ECGen) of EHRA
25.02.2020

udział polskich przedstawicieli we władzach towarzystw naukowych jest bardzo istotnym elementem wspierania rozwoju nauki i edukacji w naszym kraju. The ‘European Cardiac Arrhythmia Genetics’ Focus Group (ECGen) of EHRA to Europejska grupa fokusowa ds. Genetyki arytmii serca (ECGen,) będzie ona reprezentować EHRA w dziedzinie genetyki arytmii serca, zajmując się ważnymi kwestiami, w tym: edukacją i szkoleniami, badaniami. W Komitecie ma szansę zasiadać nasz kandydat jako lekarz konsultant - prof. dr hab n. med. Katarzyna Biernacka.

Z wszczepionym urządzeniem można normalnie żyć
24.02.2020

Pacjent z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym może i powinien żyć jak najbardziej swobodnie. Jednocześnie warto pamiętać o zwiększonym ryzyku, związanym z niektórymi czynnościami. O trzech rodzajach potencjalnych zagrożeń związanych z wykonaniem tatuażu lub piercingiem mówi prof. Marcin Grabowski, kierownik Oddziału Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert elektroterapii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

40 lat temu wszczepiono pacjentowi pierwszy defibrylator
10.02.2020

4 lutego 1980 roku w Johns Hopkins Hospital w Baltimore w USA amerykański kardiolog polskiego pochodzenia dr Michel Mirowski z powodzeniem wszczepił pacjentowi pierwszy automatyczny defibrylator. Mimo trudnych początków, implantowany defibrylator, a następnie kardiowerter-defibrylator (ICD) znalazły stałe i szerokie zastosowanie w terapii zaburzeń rytmu serca. Dziś ICD jest jedną z uznanych metod we współczesnej kardiologii.

Żyć dłużej i lepiej – 5 zaleceń dla „sercowców”
03.02.2020

Pacjenci ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego mogą żyć dłużej. Receptą jest zdrowy styl życia, odpowiedzialność i stosowanie się do zaleceń lekarzy – przekonuje dr hab. med. Paweł Balsam z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgoda pacjenta - to warto wiedzieć
23.01.2020

Czym jest zgoda na wykonanie procedury medycznej i w jaki sposób może poprawiać wyniki leczenia, mówi dr Piotr Lodziński z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przyznawanie certyfikatów Sekcji Rytmu Serca PTK
15.01.2020

Uprzejmie informujemy iż dzisiaj tj.15.01.2020 r. zostanie uruchomiona zapowiadania wcześniej zmiana zasad przyznawania certyfikatów indywidualnych Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie urządzeń wszczepialnych i elektrofizjologii.

„Za kółkiem z ICD” – Bezpieczny kierowca z kardiowerterem-defibrylatorem
08.01.2020

Czy prowadzenie samochodu z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) jest bezpieczne? Czy trzeba zapinać pasy? Co mówią przepisy? Na pytania kierowców z ICD odpowiada dr hab. n. med. Michał Mazurek, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Andrzej Kutarski odznaczony Orderem Odrodzenia Polski
19.12.2019

W czwartek 19 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył naszych Kolegów Kardiologów Orderem Odrodzenia Polski.

Za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczeni zostali:

  • prof. Zbigniew Chmielak (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
  • prof. Marcin Demkow (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
  • prof. Andrzej Kutarski (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu)
  • prof. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
Zdrowych i spokojnych Świąt!
19.12.2019

Nominacje profesorskie! Gratulujemy
16.12.2019

12 grudnia nominacje profesorskie odebrali Panowie Profesorowie: Krzysztof Błaszyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Radosław Lenarczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szanowni Panowie Profesorowie, Drodzy Koledzy, serdecznie Wam gratulujemy!

Zmiana zasad przyznawania Certyfikatów Indywidualnych Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie urządzeń wszczepialnych
16.12.2019

Uwaga: Od 15 stycznia 2020 zmiana zasad przyznawania Certyfikatów Indywidualnych Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie urządzeń wszczepialnych

XXXI konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2020 – zaproszenie do współtworzenia programu naukowego
11.12.2019

Przed nami XXXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2020, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku w MCK w Katowicach.

Cukrzyca i arytmia – szczególnie groźny duet
06.12.2019

Występowanie cukrzycy dramatycznie wzrosło na przełomie XX i XXI wieku. Ma to związek ze starzeniem się populacji, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, a także z epidemią otyłości. U osób dorosłych przeważa typ 2 cukrzycy, który stanowi blisko 90% przypadków. Z badań epidemiologicznych wynika, że cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej (CAD), odpowiada za blisko dwukrotnie większą śmiertelność w świeżym zawale serca (MI), a także ma niekorzystny wpływ na rokowanie po dokonanym MI. Co więcej, prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą jest porównywalne z tym, jakie występuje u osób z CAD po przebytym MI i bez rozpoznanej cukrzycy. Cukrzycę należy zatem traktować jako równoważnik CAD, a pacjenta leczyć kompleksowo.

Nowy program edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych - rusza Akcja Ablacja
28.11.2019

Jak skutecznie leczyć migotanie przedsionków – arytmię, na którą cierpi nawet 20% osób powyżej 65 roku życia, odpowiedzialną za 5 razy wyższe ryzyko zawału serca, 2,5 razy większe zagrożenie udarem mózgu i ponad 2 razy więcej zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych? Odpowiedzi udzielają eksperci programu edukacyjnego Akcja Ablacja, skierowanego do pacjentów kardiologicznych. Nowy portal www.akcjaablacja.pl już ruszył.

Prof. Grażyna Świątecka odznaczona Orderem Orła Białego
12.11.2019

11 listopada 2019 roku, w Narodowe Święto Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Panią Grażynę Świątecką, emerytowanego profesora, wybitnego lekarza kardiologa i społecznika, Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Miniaturyzacja, sztuczna inteligencja i telemedycyna: nowoczesne rejestratory pomogą skutecznie wykryć arytmię
19.08.2019

Niektóre zaburzenia rytmu serca są wyraźnie odczuwalne przez pacjenta. To często zaburzenia incydentalne, naturalne, niebędące schorzeniem i nie wymagające interwencji klinicznych. Inne, jak choćby migotanie przedsionków, mogą być przez długi czas nieodczuwalne przez pacjenta, ale jednocześnie są śmiertelnie groźne. Najważniejsza jest wczesna i pewna diagnoza. W wykryciu takich arytmii pomocne są nowoczesne rejestratory, które w oparciu o inteligentne algorytmy pomogą wykryć nieprawidłowości i powiadomić o nich centrum monitorujące.

Miłość z ICD: najważniejsze pytania o kardiowerter-defibrylator i seks
02.08.2019

Implantacja stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora to dla wielu pacjentów stres i nowa sytuacja, z którą uczą się żyć na nowo. Wiele wątpliwości dotyczy codziennej aktywności, w tym życia płciowego. Czy seks może być groźny dla pacjenta ze wszczepionym urządzeniem wspomagającym pracę serca? Jakie jest ryzyko, że porywy namiętności spowodują wyładowanie kardiowertera-defibrylatora? Kiedy po zabiegu można na nowo podjąć współżycie? Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Maciej Kempa, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Elektrofizjolog - specjalista od impulsów serca
05.06.2019

Kim jest elektrofizjolog, jak wygląda ta ścieżka kariery w medycynie, ilu jest w Polsce specjalistów elektrofizjologów – opowiadają eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rozmowa dla Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Ministrem Zdrowia Prof. Łukaszem Szumowskim
31.05.2019

Rozmowa dla Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Ministrem Zdrowia Prof. Łukaszem Szumowskim o rosnącej roli elektrofizjologii i elektroterapii, migotaniu przedsionków i udarze mózgu oraz instrumentach pozwalających na weryfikację i udostępnianie pacjentom nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych

POLSTIM 2019 - rozpoczęty!
27.05.2019

Serce kocha sport!
22.05.2019

Czy istnieje aktywność fizyczna dobra dla każdego, dlaczego „pakowanie” na siłowni jest nieodpowiednie dla serca, kiedy pulsometr może… skłamać i czy pacjent z rozrusznikiem powinien bać się sportu – odpowiada dr hab. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Młodzi Badacze z Polski wzięli udział w Kursie „MONACO USA Arrhythmia”
19.05.2019

Relacja dr. Pawła Moskala z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Darmowy dostep do e-wydania w Puls Medycyny – zapraszamy do skorzystania!
14.05.2019

Zapraszamy do skorzystania z darmowego miesięcznego dostepu do e-wydania w Pulsie Medycyny – szczegóły zawarta są w środku artykułu.

ICD – anioł stróż o wysokiej mocy
18.04.2019

Wszczepiany pacjentom o wysokim ryzyku nagłego zatrzymania krążenia, kardiowerter-defibrylator (ICD) ostrzeże i zainterweniuje w przypadku wystąpienia groźnej dla życia arytmii komorowej. Jak działa urządzenie ratujące życie, jak przygotować się do zabiegu, czy życie po wszczepieniu wygląda inaczej – mówi dr hab. med. Adam Sokal z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Migotanie przedsionków – co nowego w terapii częstej arytmii?
01.04.2019

Czy zmieni się postępowanie kliniczne w migotaniu przedsionków? Jak leczyć arytmię, na którą cierpi nawet 10% seniorów? Nowe wyniki badań klinicznych przedstawione na marcowym Kongresie Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca w Lizbonie komentuje dr n. med. Michał M. Farkowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek zarządu SRS PTK oraz EHRA Scientific Initiatives Committee.

Stymulacja pęczka Hisa
22.03.2019
  • gorący temat Kongresu Europace 2019
  • wyzwania i szanse
  • Polska w czołówce krajów wdrażających nową metodę

Podczas kongresu Europace 2019 zaprezentowano ciekawy przegląd prowadzonych badań naukowych. Jednym z wiodących kierunków jest stymulacja pęczka Hisa.

W 2019 roku diagnostyka i terapia arytmii powinna być nowoczesna i spersonalizowana
11.03.2019

– Dłuższe życie polskich pacjentów to również coraz liczniejsze arytmie i liczniejsze schorzenia im towarzyszące. Wymaga to od nas, lekarzy, coraz większej indywidualizacji w doborze metod diagnostycznych i terapeutycznych. Równie ważna jest także współpraca – pomiędzy specjalistami, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami, technikami i fizjoterapeutami, ale i przedstawicielami agend rządowych. Podobnie wzrastać powinna skala wdrożeń nowych technologii, ale ta – koniecznie na równi z działaniami edukacyjnymi i świadomościowymi skierowanymi do pacjentów – mówi dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zapowiedź konferencji POSLTIM 2019
25.02.2019

Coraz powszechniejsze i bardziej złożone zaburzenia rytmu serca, ścisłe związki pomiędzy arytmiami a niewydolnością serca i udarem mózgu oraz innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii będą tematami przewodnimi XXX Jubileuszowej Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doroczna konferencja SRS PTK POLSTIM 2019 odbędzie się w dniach 23-25 maja w Toruniu.

Zdrowe serce przyszłej mamy
04.02.2019

Czy zmieniony rytm serca w ciąży powinien zaniepokoić przyszłą mamę? Dlaczego arytmie warto leczyć jeszcze przed planowaną ciążą? Jakie badania i zabiegi można zastosować u pacjentki z zaburzeniami rytmu serca spodziewającej się dziecka? Czy mama z arytmią powinna rodzić naturalnie, czy przez cesarskie cięcie? Opowiada dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Opinia Grupy Roboczej
28.01.2019

Ważna informacja bezpieczeństwa:

Opinia Grupy Roboczej powołanej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii oraz Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat zalecanego postępowania u chorych zagrożonych wstrzymaniem stymulacji w dwujamowych stymulatorach firmy Medtronic wraz z proponowanym formularzem informacji dla Pacjenta

POLSTIM 2019 – zaproszenie
28.01.2019

zbliża się Jubileuszowa XXX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2019, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym „Jordanki” w Toruniu. Serdecznie zachęcamy wszystkich z Państwa do zarezerwowania terminu 23-25 maja 2019 roku.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
21.12.2018
XXX Jubileuszowa Konferencja POLSTIM 2019
12.12.2018

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie! Liczba zgłoszonych sesji na XXX Jubileuszową Konferencję POLSTIM 2019 przekroczyła 80. Dziękujemy także za szeroką reprezentatywność proponowanych zagadnień - wszystkie kategorie tematyczne są prawie po równo reprezentowane.

polstim2019

Czy arytmia ma… płeć? – rozmowa z dr n. med. Ewą Jędrzejczyk-Patej
06.12.2018

Czy są arytmie, które częściej występują u kobiet niż u mężczyzn, jaka jest specyfika zaburzeń rytmu serca u obu płci i które arytmie są groźniejsze: żeńskie czy męskie – mówi dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej.

 

Gdańsk: Kardiolodzy trenowali implantację podskórnego układu defibrylującego S-ICD na preparatach anatomicznych
27.11.2018

24 listopada w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz Zakładzie Anatomii i Neurobiologii Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się kurs „S-ICD – zasady działania, kwalifikacja do implantacji, technika zabiegu”. Kardiolodzy specjalizujący się w elektroterapii brali dział w szkoleniu teoretycznym połączonym z treningiem implantacji podskórnego układu defibrylującego S-ICD na preparatach anatomicznych.

Kurs: S-ICD – zasady działania, kwalifikacja do implantacji, technika zabiegu
20.09.2018

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w porozumieniu i pod patronatem Sekcji Rytmu Serca PTK, organizuje w dniu 24 XI 2018 r. jednodniowy kurs: S-ICD – zasady działania, kwalifikacja do implantacji, technika zabiegu. Kierownikiem naukowym kursu jest dr n.med. Maciej Kempa. Kurs jest adresowany do kardiologów, specjalistów elektroterapii doświadczonych w implantacji elektronicznych urządzeń wszczepialnych, przede wszystkim tych, którzy rozpoczęli już zabiegi implantacji S-ICD lub wkrótce dołączą do zespołów wykonujących te zabiegi.

Codzienne życie z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym: co wolno, co jest dozwolone, czego lepiej unikać?
31.08.2018

Implantacja urządzenia kardiologicznego to ważny moment w życiu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Jak na co dzień funkcjonować z wszczepionym urządzeniem: co wolno, a czego lepiej unikać z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), stymulatorem serca (IPG), urządzeniem do terapii resynchronizującej (CRT), stosowanymi w terapii różnego rodzaju arytmii?

Krioablacja – zimnem w źródło arytmii
10.08.2018

W krioablacji ujemne temperatury stosuje się po to, by precyzyjnie unieszkodliwić fragmenty tkanek, odpowiedzialne za wadliwe przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu.

Ablacja z użyciem zimna ma największe zastosowanie w leczeniu migotania przedsionków – groźnej arytmii typowej dla wieku podeszłego, na którą cierpi ok. 10% osób po 75-tym roku życia.

W terapii podłoża migotania przedsionków skuteczność krioablacji sięga nawet 80 procent.
Warto wiedzieć, że jest to metoda bezpieczna i refundowana – mówi dr n. biol., lek med. Adam Sokal z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jubileuszowa XXX Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2019. Zaproszenie do współtworzenia programu naukowego
10.08.2018

Przed nami Jubileuszowa XXX Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2019, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2019 roku w Toruniu, w Centrum Konferencyjnym Jordanki.

XXX Konferencja POLSTIM to kontynuacja przez SRS PTK tradycji Sekcji Elektrostymulacji Serca PTK (1973-1986) oraz Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej (1986-2004). Chcemy nadać Jubileuszowej Konferencji wyjątkowe walory dydaktyczne, szczególną oprawę i uhonorować najbardziej zasłużone dla Naszego Środowiska Osoby. Przypominamy, że będzie to także rok sprawozdawczo-wyborczy. Nasza Sekcja liczy już prawie 900 członków i nikogo z Państwa nie powinno w Toruniu na naszym wspólnym Jubileuszu zabraknąć!

Telemonitoring to lepsze efekty terapii i wymierne oszczędności
06.08.2018

Jak wskazano w najnowszym raporcie firmy Deloitte pt. „A journey towards smart health. The impact of digitalization on patient experience”, do 2022 roku technologie cyfrowe zrewolucjonizują sektor opieki medycznej. Jak nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływają na rokowania, efektywność kliniczną oraz kosztową całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego? Jak w kontekście korzyści dla pacjentów i efektywności dla systemu ocenia się telemonitoring urządzeń wszczepialnych, stosowanych w terapii kardiologicznej?
Komentuje dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej.

Seniorze, chroń się przed udarem!
19.07.2018

Prof. A. Przybylski

Udar mózgu to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najczęstsze są udary niedokrwienne (85%). Ryzyko wystąpienia takiego udaru rośnie aż pięciokrotnie u pacjentów z migotaniem przedsionków, arytmią charakterystyczną dla wieku podeszłego. Warto wiedzieć, jak się chronić przed powikłaniami migotania przedsionków i uniknąć udaru mózgu – radzi ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Katarzyna Bieganowska: potrzeba szkoleń personelu i telemonitoringu urządzeń z zakresu elektrofizjologii dziecięcej
26.06.2018

- Zapadalność i wykrywalność zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży w Polsce z roku na rok rośnie, ale lepsza diagnostyka nie idzie w parze z poprawą warunków opieki nad młodymi pacjentami z arytmiami. Istnieje pilna potrzeba szkoleń, potrzebne są pieniądze, ważna jest telemedycyna - mówi prof. Katarzyna Bieganowska z Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Podziękowanie - POLSTIM 2018
21.05.2018

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca POLSTIM 2018 już za nami. Były to 3 dni w gościnnym Wrocławiu, wypełnione od rana do późnego wieczora sesjami dydaktycznymi i abstraktowymi, a także toczącymi się równolegle zajęciami warsztatowymi i kursami. Niezwykłym humanistycznym akcentem Konferencji była prelekcja prof. Jana Miodka „Serce w języku”. Wszyscy uczestnicy podkreślają zgodnie, że program naukowy wydarzenia był na bardzo wysokim poziomie a nawet panowała niekiedy „klęska urodzaju” – trzeba było wybierać pomiędzy kilkoma równoległymi, jakże interesującymi sesjami.

Możliwości reklamy podczas konferencji POLSTIM2018
15.05.2018

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pragniemy poinformować o możliwości odpłatnego zareklamowania Państwa wydarzenia podczas konferencji POLSTIM 2018, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 r. i zgromadzi ok 550 uczestników (głównie lekarzy kardiologów). Proponujemy reklamę w formie slajdu na głównych ekranach na salach wykładowych w przerwach pomiędzy sesjami lub w formie insertu do toreb konferencyjnych.

Zapraszamy na POLSTIM – zapowiedź wydarzenia
07.05.2018

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nowości w diagnostyce i terapii arytmii, sesje dydaktyczne z udziałem wybitnych specjalistów w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii z Polski i zagranicy, najciekawsze przypadki kliniczne, dyskusje, kursy oraz warsztaty dla pielęgniarek i techników medycznych złożą się na program XXIX Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018, która odbędzie się w dniach 17-19 maja we Wrocławiu.

Obecność na Konferencji POLSTIM 2018 potwierdził Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski.

Dofinansowanie udziału w konferencji POLSTIM 2018
23.04.2018

W związku z licznymi zapytaniami, podjęto decyzję o rozszerzeniu możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018. O dofinansowanie ubiegać mogą się również m.in: pielęgniarki, fizjoterapeuci i technicy medyczni, spełniający warunki podane w poprzedniej informacji nt. dofinansowania, ale nie jest wymagana od Nich przynależność do PTK. W Państwa podaniu zalecane byłoby podanie swojego miejsca pracy i danych członka PTK – najlepiej osoby w zależności służbowej, która może rekomendować Kandydata. Podania takie rozpatrywane będą w drugiej kolejności, po rozpatrzeniu kandydatur osób, spełniających kryteria podane w pierwszej informacji o możliwości dofinansowania.

Wydłużenie terminu przyjmowania abstraktów na POLSTIM 2018!
17.04.2018

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji POLSTIM 2018 informujemy, że wydłużyliśmy okres nadsyłania abstraktów doniesień oryginalnych i kazuistycznych na Konferencję POLSTIM 2018 – nieprzekraczalny termin przyjmowania prac to 30 kwietnia 2018. Szczególnie zapraszamy jako pierwszych autorów Młodych Badaczy < 35 r.ż. i przypominamy, że w systemie abstraktowym stworzono dla Państwa specjalną kategorię. Zawsze są Państwo bardzo aktywni na tym polu i mamy nadzieję na - jak co roku - bardzo ciekawy konkurs o Nagrodę Przewodniczących SRS dla Młodych Badaczy.

Gdy serce nie bije miarowo. Jak leczy się arytmię?
13.04.2018

Arytmie stają się obecnie chorobą cywilizacyjną, zwłaszcza jedna z jej postaci, jaką jest migotanie przedsionków. Społeczeństwo się starzeje, liczba chorych będzie wzrastać. Liczba osób, której dotyczy ta dolegliwość, waha się w Polsce od 400 tys. do 600 tys. Jest to arytmia, która najczęściej dotyka osób w wieku starszym, a że społeczeństwo się starzeje, liczba chorych z tą postacią arytmii będzie wzrastać. Prognozuje się, że w 2050 r. osiągnie 2 mln.

Możliwość dofinansowania udziału w POLSTIMIE 2018
28.03.2018

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK odbędzie się za niespełna dwa miesiące. Chcemy, aby nasze spotkanie we Wrocławiu zgromadziło możliwie najwięcej przedstawicieli Naszego Środowiska; szczególnie liczymy na udział najmłodszych Adeptów leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przedstawicieli wszystkich profesji medycznych. W związku z tym Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK w porozumieniu z biurem ZG PTK podjął decyzję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Konferencji POLSTIM 2018.

POLSTIM 2018 już w maju!
13.03.2018

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów doniesień oryginalnych i kazuistycznych – termin przyjmowania prac to 15 kwietnia 2018 r. Szczególnie zapraszamy jako pierwszych autorów Młodych Badaczy < 35 r.ż. W systemie abstraktowym stworzono dla Państwa specjalną kategorię. Mamy nadzieję, że tak jak w roku poprzednim, będą Państwo bardzo aktywni na tym polu i znów będziemy mogli przeprowadzić konkurs na Nagrodę Przewodniczących SRS dla Młodych Badaczy.

Co (dalej) po zawale?
12.01.2018

Portal jest adresowany zarówno do osób, które przebyły zawał serca, jak i do ich bliskich/opiekunów. Zawiera wiele niezwykle ważnych informacji przygotowanych przez ekspertów w formie pytań i odpowiedzi. Oprócz materiałów wyjaśniających przyczyny zawału serca i sposoby jego leczenia zainteresowani znajdą szereg przydatnych informacji, co robić po wyjściu ze szpitala, jak żyć i przede wszystkim jak można uchronić się przed kolejnym zawałem.

POLSTIM 2018 już za pół roku
10.01.2018

Zaprosznie do współtworzenia programu naukowego

Bardzo serdecznie zachęcamy do współtworzenia programu POLSTIM-u 2018 i z góry dziękujemy za poświęcony czas. Liczymy jak zwykle na bardzo interesujące i liczne propozycje; dołożymy wszelkich starań aby najciekawsze tematy znalazły się w programie Naszej Konferencji!

Zaproszenie na Konferencje POLSTIM 2018
20.11.2017

XXIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018 odbędzie się w dniach 17-19 maja we Wrocławiu. Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i do wspólnego tworzenia programu naukowego tej wyjątkowej Konferencji.

Życzenia Wielkanocne

życzenia wielkanocne

POLSTIM 2022: arytmiczne archiwum X
30.05.2024
Krioablacja – zimnem w źródło arytmii
30.05.2024
#slabeserce #PTK #niewydolnośćserca #copozawale #arytmiagroziudarem #kardiologiapolska